Program – Forår 2020

Dante Alighieri – Odense. Program: Forår 2020

  1. Mandag den 27.1.2020 kl. 19 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense

Fra Augustus til Mussolini

Vi begynder sæsonen med et foredrag af Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen, der med udgangspunkt i deres nye bog om ”Rom – Evighedernes by” vil fortælle om to af byens mest kendte historiske skikkelser: Augustus og den fascistiske diktator Mussolini. Der er markante ligheder mellem kejser Augustus og Mussolini. Begge var eneherskere, der kom til magten efter en borgerkrig. Begge opbyggede nye styreformer, men havde samtidig udpræget sans for at bruge historie og traditioner for at legitimere deres magt. Begge blev genstand for omfattende persondyrkelse. Sidst, men bestemt ikke mindst, var de store bygherrer. Det kom især til udtryk i Rom. ”Han efterlod en by af marmor, hvor han havde modtaget en af mursten”, skrev forfatteren Sueton godt 100 år efter Augustus’ død, mens et storslået hyldestværk til ”Mussolinis Rom” fra 1935 sammenlignede Mussolinis indsats som byfornyer med Augustus’.

Foredraget vil fortælle om de to eneherskeres magtprojekter og især, hvordan de kom til udtryk i og stadigvæk kan ses i Rom. Foredragsholderne, der begge er ansat som undervisere og forskere på Institut for Historie på Syddansk Universitet, udgav i 2019 sammen med Louise Nyholm Kallestrup bogen ”Rom – Evighedernes By”.

Aftenen afsluttes, som vi plejer, med et glas vin – eller to!!

Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr. 50. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:  http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er den 26.1.2020.

 

  1. Mandag den 17.2 kl. 19.00 Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Sardinien: Den sardiske bronzealder – fra primitivt hyrdesamfund til avanceret nuraghekultur

Cecilie Marie Meyer vil denne aften være vores rejsefører til det historiske Sardinien. Sardinien har været hjemsted for en helt særlig bronzealder, der stadigvæk er synlig i øens landskaber i form af tusindvis af stenmonumenter, statuer og tårne – såkaldte nuraghe, der har givet perioden sit navn.

Nuarghekulturen havde sin storhedstid for 5000 år siden og har altid været anset for mystisk og utilgængelig, fordi nuraghefolket ikke havde nogen skriftkultur. I de seneste år er der dog blevet gjort store arkæologiske fund, der giver et forbløffende vitalt billede af en højt udviklet kultur, der rejste og handlede og både indenfor landbrug, kunst og arkitektur var resten af Europa overlegen.

Cecilie Marie Meyer vil også fortælle om arven fra den sardiske nuraghekultur – hvordan den påvirker sarderne i dag, hvad befolkningen har taget med sig, og hvilken rolle relationen mellem fortid og nutid spiller for den enkelte sarder.

Cecilie Marie Meyer er uddannet cand.mag. i italiensk fra Københavns Universitet og har i en årrække skrevet bøger og artikler om især syditalienske forhold for Politiken og Weekendavisen. Hendes titler tæller ”Turen går til Napoli og Syditalien”, ”Turen går til Sicilien” og ”Turen går til Sardinien” for Politikens Forlag, som hun hvert 3. år opdaterer ved at opholde sig i længere perioder på destinationerne. 

Aftenen afsluttes naturligvis med et glas vin!

Pris for medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer betaler kr. 100. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er den 16.2.2020

 

  1. Onsdag den 25.3 kl. 18.30 Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Generalforsamling og Frans af Assisi

Vi begynder med at afholde årets generalforsamling. Dagsorden udsendes i god tid inden.

Bemærk at forslag til emner, man ønsker drøftet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Vær også opmærksom på, at vi af hensyn til generalforsamlingen og aftenens foredrag allerede begynder kl. 18.30.

Generalforsamlingen vil vare fra 18.30-19.30, og foredraget vil begynde kl. 19.30. Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få en god drøftelse om foreningens udvikling.

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Johansen holde foredrag om Frans af Assisi, som er en af den europæiske historie og kulturs mest ikoniske og inspirerende skikkelser. Hvem kender for eksempel ikke billederne af helgenen, der prædiker for fuglene, eller som med skulderen understøtter en kirkebygning, så den ikke synker i grus? Men Frans af Assisi er meget mere end de farverige legender om en katolsk middelalderhelgen og beretningerne om en karismatisk reformator af kirken. Skikkelsen har også en nutidig appel. Begrebet ”Spirit of Assisi” repræsenterer for mange mennesker en form for håb om meningsfuld dialog på tværs af ideologier og religiøse overbevisninger, og Frans fra Assisi taler direkte ind i mange af tidens mest brændende spørgsmål og problemstillinger: Klima- og miljødebatten, flygtningespørgsmålet, konflikten mellem islam og kristendom og diskussionen, om økonomisk moral og grådighedens væsen, kan alle belyses ud fra Frans tanker. At den nuværende pave som den første i kristendommens historie har taget navn efter den ydmyge helgen fra Umbrien siger noget centralt om den politiske overlevelses- og inspirationskraft i købmandssønnen fra Assisi, der i sin tid fik tilnavnet Il Poverello, den lille fattige.

Jørgen Johansen er litteraturkritiker ved Berlingske Tidende og har produceret et stort antal radioprogrammer til DR og til netradioen Den2radio. Som forfatter har han ud over ”På Frans af Assisis veje” (2019) skrevet en lang række rejsebøger f.eks.  ”Græske udflugter” og ”Handel og vandet” om Nederlandene. Blandt titlerne fra de senere år er trilogien om de store europæiske pilgrimsruter ”Vejen til Rom”, ”Vejene til Santiago” og ”Veje til Nidaros”.

Vi slutter naturligvis aftenen med et glas vin eller to plus lidt spiseligt.

Der er gratis adgang til både generalforsamling og det efterfølgende foredrag for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr. 50. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 24.3.2020.

 

  1. Onsdag den 22.4.2020 kl. 18.30 Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C.

Koncert med Christine Nonbo Andersen og fællesspisning

Vi vil gerne have et musikarrangement, så vi har igen sat Christina Nonbo Andersen på programmet. Vi var kede af, at vi måtte aflyse på grund af sygdom sidste år, da vi havde set frem til en festlig aften med musik, sang og pasta. Nu håber vi, at det lykkes!

Christine Nonbo Andersen vil synge et program af overvejende italienske komponister og vil blive akkompagneret af en koncertpianist. Hun har en helt vidunderlig stemme, så vi kan se frem til en fantastisk oplevelse. Koncerten vil foregå i Odense Katedralskoles smukke Solennitetssal, hvor vi også bagefter sammen vil spise lidt god pasta, som bliver leveret af La Piazzetta.

Christine Nonbo Andersen synger bl.a. i Danmarks Radios Vokalensemble og på Barokfestivalen i Odense.

Pris for medlemmer kr. 100. Ikke-medlemmer betaler kr. 200. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:  http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19.4 af hensyn til spisningen. Vær også opmærksom på, at vi af hensyn til spisningen allerede begynder kl. 18.30.

 

  1. Torsdag den 14.5.2020 kl. 19 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Rom i middelalder og renæssance

Vi afslutter forårssæsonen med endnu et spændende foredrag med udgangspunkt i den nyligt udkomne bog ”Rom – Evighedernes By”.  Bogens tredje forfatter Louise Nyholm Kallestrup vil fokusere på Rom i middelalderen og renæssancen. I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især fortællingerne om, at det var her apostlene Peter og Paulus var begravet. I løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens dobbelte position som verdslig magthaver i Rom og samtidig som religiøst overhoved for alle kristne. Men gennem hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer, der bl.a. resulterede i pavemagtens ”deportering” til Avignon i små hundrede år.
I 1400-tallet blev Pavestolen genetableret i Rom. Renæssancepaverne spejlede sig i antikkens storhed, og i årtierne omkring 1500 blev der rejst nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Med reformationen fulgte nye udfordringer for pavemagten, der under den såkaldte mod-reformation udformede nye bygningsværker for at sikre, at kirkens budskab på rette vis blev formidlet til den enkelte, ikke bare i kirkerne men i hele byrummet.”

Louise Nyholm Kallestrup er ansat som underviser og forsker på Institut for Historie på Syddansk Universitet. Hun udgav i 2019 sammen med Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen bogen ”Rom – Evighedernes By”.

Vi slutter naturligvis aftenen med et glas vin eller to plus lidt spiseligt, så vi kan afslutte sæsonen på en festlig måde.

Pris for medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer betaler kr. 100. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 13.5.2020.

Vel mødt til foreningens arrangementer!

Erik Mader