Vedtægter

DANTE ALIGHIERI FORENINGEN I KØBENHAVN

 

 

Vedtægter

 

DANTE ALIGHIERI FORENINGEN I KØBENHAVN

 

                                            VEDTÆGTER

 

  1. Foreningen Dante Alighieri i København arbejder for udbredelsen af italiensk sprog og kultur ved hjælp af kurser, foredrag, kunstneriske og musikalske arrangementer, ekskursioner og understreger danske og italienske forbindelser i datid og nu.

 

  1. Generalforsamlingen finder sted hvert år i oktober/november måned. Indkaldelse sker skriftligt tre uger før. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, sekretær og kasserer.

Generalforsamlingen vælger 2 eksterne revisorer.

Alle valg gælder for 2 år. Ingen af de valgte modtager honorar.

Generalforsamlingen godkender foreningens regnskab og fastsætter kontingentet.

 

  1. Bestyrelsen planlægger årets program og mødes efter behov, dog mindst hver anden måned.

 

  1. Bestyrelsen sender referat af Generalforsamlingen, årsberetning og regnskab.til Dante Alighieri i Rom

 

  1. Dante Alighieri i Rom kan – på basis af omtalte dokumenter – tildele foreningen hjælp i form af bøger, stipendier og foredragsholdere fra Italien.

 

  1. Foreningen tegnes af formanden eller af kasseren hver for sig

 

  1. Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen. Forslag til ændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringerne gennemføres ved simpelt flertal af de tilstedeværende.

 

  1. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Rød Kors

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 6 oktober 2005