FORÅR 2020

Dante Alighieri Sydvest – Program forår 2020

 

ONSDAG den 29. januar 2020 kl. 18.30

Generalforsamling. Indkaldelse hertil udsendes pr. brev til medlemmerne

ONSDAG den 29. januar 2020 kl. 19 – 21 i auditoriet på Esbjerg Gymnasium

Franco Zeffirelli – Kunst og Religion

Foredrag ved Martin Guldberg

Franco Zeffirelli (1923-2019) udfoldede sig gennem sit på mange måder eventyrlige liv på flere områder, således blandt andet som scenograf, som instruktør af teater, film og opera, og som politiker. Hans dybe forankring i den katolske tro spejler sig flere steder i hans kunstneriske virke – naturligvis oplagt i filmen om Frans af Assisi fra 1972 og i TV-serien om Jesus af Nazaret fra 1977 – men viser sig også i værker med andre tematikker, som f.eks. iscenesættelsen af Mozarts ”Don Giovanni” på Metropolitan Opera House i New York. Nærværende foredrag forsøger at tegne et portræt af Zeffirelli som kunstner og at give eksempler på, hvordan kunst og religion undertiden flettes sammen i hans arbejde som instruktør.

Martin Guldberg, som før har besøgt Dante Sydvest, er sanger, komponist, manuskriptforfatter, klumme-skribent, foredragsholder, universitetslektor med mere.

Efter/før foredrag et glas vin

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 50-100 pr. person og køber via dette LINK .

 

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19 – 21 på Privathospitalet Aleris-Hamlet: Bavnehøjvej 2, Esbjerg.

Renæssancen

Foredrag ved Hans Lund, Varde

Renæssancen er et interesseområde, og foredraget vil berøre humanisme, reformation, lidt om sygdom og specielt malerkunst som led i den italienske renæssance.

Hans Lund er tidligere speciallæge i reumatologi med egen klinik, siden 2006 konsulent ved Aleris-Hamlet i Esbjerg, medlem af Dante Sydvest og kender af den italienske renæssance.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 50-100 pr. person og køber via dette LINK .

 

ONSDAG den 11. marts 2020 kl. 19 – 21 i auditoriet på Esbjerg Gymnasium

Garibaldi og Italiens samling 1859-60

Foredrag ved Bernhard Hagen, Århus

Der findes næppe en by eller landsby i Italien, som ikke har en gade eller en plads, der er opkaldt efter nationalhelten Giuseppe Garibaldi. En sand eventyrer og nationalhelt ikke bare i Italien, men også i Sydamerika. Hvem var han? Og hvilken rolle spillede han i grunden i forbindelse med Italiens samling? Ville Italien ikke være blevet til som samlet stat uden ham?

Bernhard Hagen, som før har besøgt Dante Sydvest, er cand. mag. i historie, samfundsfag og italiensk. Tidligere lektor på Aarhus Katedralskole. Censor på Aarhus Universitet i italiensk historie og samfundsforhold.

Efter/under foredrag et glas vin

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 50-100 pr. person og køber via dette LINK .

 

ONSDAG den 15. april 2020 kl. 19-21 i Musikhuset Varde Gymnasium

FILMAFTEN  Arrangementet AFLYST grundet Corona-virus

Titel udsendes senere i medlemsbrev. Dette arrangement er kun for medlemmer.

 

GENERELT:

Der tages forbehold for ændringer i og udvidelser af programmet. Måske bliver der mulighed for et arrangement i maj.

Arrangementerne er gratis for medlemmer af Società Dante Alighieri, og medlemmer behøver ikke forhåndstilmelding. Husk at medbringe dit medlemskort som adgangsbillet. Medlemskortet fik du automatisk tilsendt til din mailadresse, da du meldte dig ind i foreningen eller ved gentegning af medlemskab.

Aktuelt medlemskab gælder et år fra tegning/gentegning af medlemskab, og du får automatisk besked om, hvornår det er tid at gentegne medlemskab.

Gæster (= ikke-medlemmer) skal tilmelde sig arrangementerne og købe adgangsbillet via ved linket under de enkelte arrangementer på hjemmesiden nedenfor.

Pris 100 kr. pr. person pr. arrangement.

Skulle du endnu ikke have meldt dig ind, kan du indmelde dig og betale et årskontingent ved at følge dette link:  http://www.dante-alighieri.dk

(Vælg Sydvest- Jylland og indmeldelse i Sydvest-Jylland)

Årskontingent er pt. 200 kr. for enkeltmedlemskab, dog 100 kr. for studerende som modtager SU, og 375 kr. for samboende par. Du vil straks efter indmeldelse få dit medlemskort tilsendt per mail.

  1. Forslag til foredrag og aktiviteter modtages med glæde.

Forårets program vil også komme på hjemmesiden http://www.dante-alighieri.dk