PROGRAM efterår 2022

Dante Alighieri Sydvest

 

ONSDAG den 31. august 2022 kl. 19 – 21 i Mødelokale 1 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Om Marmor

Foredrag ved cand. mag Allan Lyhne

Allan Lyhne har arbejdet som gymnasielærer i geografi og italiensk i mange år. Allan Lyhne har bl.a. skrevet en artikel i “Illustreret Videnskab” om marmorbrydning i Carrara.
I foredraget får vi svar på bl.a.: Hvad er marmor, og er marmor altid marmor? Hvordan brydes marmor, marmors betydning for kunsten i området. Afslutningsvis en gennemgang af marområdet Garfagnana som turistmål. – Alt illustreres af egne fotos fra områderne.

I Pausen serveres et glas vin

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal tilmelde sig købe billet til 100 kr. LINK .

 

ONSDAG den 21. september 2022 kl. 19 – 21 i Mødelokale 1 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Medlemsmøde

Set i lyset af vores medlemssituation (med et medlemstal på en ca. 45) vil bestyrelsen gerne drøfte vores foredragsprogram med medlemmer og om nye ideer og tiltag, der er økonomisk mulige.

Specielt denne aften er I velkomne til at tage interesserede og måske kommende medlemmer af Dante Alighieri med. Vi vil som altid byde på et glas vin og lidt snacks.

Vi afslutter aftenen med et lille foredrag ved vores medlem Michael Cain. Michael vil bl.a. fortælle om sit spændende liv i sprogets verden og om sit nye tiltag – at studere italiensk på Københavns universitet.

 

ONSDAG den 26. oktober 2022 kl. 19 – 21 i Mødelokale 1 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Danske malere i Italien

Foredrag ved Anne-Mette Villumsen, Museumsdirektør ved Ribe Kunstmuseum

Kærlighed og sorg. – P.C. Skovgaards rejse til Italien i 1869.

P.C. Skovgaard rejste til Italien i 1869. Det var året efter han havde mistet sin kone, som var død i barselssengen med en dødfødt pige. Under sit ophold i Italien malede han nogle smukke men samtidig sørgmodige billeder. I Skovgaards billeder og i de breve, han skrev hjem til sin familie, kan man fornemme både kærlighed og sorg.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 100 pr. person. Billet købes via dette LINK .

 

ONSDAG den 23. november 2022 kl. 19 – 21 i Mødelokale 1 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Om Assisi og ikonmalere

Foredrag ved Elisa Breinholdt

Elna Breinholts vil fortælle om sit ophold i Assisi, Italien, et ophold, som fra starten skulle have varet 6 måneder, men som kom til at vare 12 år.

Foredraget vil være i ord og billeder og i en Assisi atmosfære. Elna Breinholt er oprindeligt bankuddannet, Efterfølgende uddannede hun sig til socionom på Aalborg Universitet og arbejdede herefter som socionom i Ringkøbing Amtskommune, på daghøjskole og på Galleri TRANEN ved Husby Klit.

Herfra gik Elisa Breinholdts livsrejse videre til Assisi i 2007.

I Pausen serveres et glas vin

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal tilmelde sig købe billet til 100 kr. LINK .

 

GENERELT:

Der tages forbehold for coronavirus og for ændringer i programmet.

Skulle du endnu ikke have meldt dig ind, kan du indmelde dig og betale et årskontingent ved at følge dette link:  http://www.dante-alighieri.dk