GENERALFORSAMLING: Torsdag den 3.april kl. 18.30

GENERALFORSAMLING

torsdag den 3.4. kl. 18.30

Odense Katedralskole

Jernbanegade 34,

5000 Odense C.

 Dagsordenen er følgende:

 

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. kassereren aflægger regnskab

4. behandling af indkomne forslag

5. orientering om nyt medlemssystem

6. valg til bestyrelen

7. valg af revisor

8. eventuelt

 

Forslag til punkter til drøftelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20.3.14

Er du – eller kender du en, der – er interesseret i at deltage i bestyrelsesrbejdet, så giv endelig besked. Vi har brug for nye kræfter.

 

Efter generalforsamlingen skal vi med cand. mag. Flemming Forberg en “sviptur” til bl.a. Lombardiet (herom senere)

 

Vel mødt den 3.4.

På Bestyrelsens vegne

Flemming Bolding