14. maj. 700-året for Boccaccio’s fødsel fejres med foredrag ved Søren Sørensen

 I anledning af 700-året for den store digter Giovanni Boccaccio’s fødsel, så inviterer Foreningen Società Dante Alighieri herved til et foredrag om den store digter og hans samtidige forfattere og om hans værker ved forfatteren (mmm) Søren Sørensen:

 

Giovanni Boccaccio

Tirsdag den 14. maj, kl. 19.30

Århus Universitet,

NB: I de “gule bygninger”, i Nordøsthjørnet.

Bygning 1324, lokale 011

Se kort: http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1324

 Den strenge, den vise og den frække

Om 1300-tallets tre store: Dante, Petrarca og Boccaccio, den førstes beundrer, den andens ven, og så ham selv, digteren, novellens opfinder, forskeren.

Med sin Guddommelige Komedie afrundede Dante Alighieri middelalderen, men skaffede sig tillige en plads blandt de største på Europas litterære parnas. Med deres arbejde for at genskabe kontakten til den førkristne græsk-romerske storhedstid indledte Petrarca og Boccaccio renæssancen og humanismen, men tillige gav de lyrikken og fortællekunsten en enestående position i europæisk kulturliv med stærke virkning 6 århundreder efter deres død. Petrarcas Canzoniere udkom først på dansk i 2011, men Boccaccios mesterværk Dekameron blev oversat allerede i 1805 og flere gange siden og utroligt flittigt læst og brugt som forbillede i 1500-, 1800- og 1900-tallet.

  Giovanni Boccaccio blev født 16. juni 1313, og overalt i verden markeres 700-året; det er nemlig ikke bare for italiensk sprog og litteratur han har været banebrydende, det gælder hele den vestlige kulturkreds. Hans livsbane er knyttet til datidens to vigtigste kulturbyer: Napoli og Firenze og til venskaber med datidens førende kulturpersonligheder. Af hans forfatterskab har næsten kun Dekameron overlevet, men virkningen af alt det andet som han skrev, var enorm i samtiden og i den italienske renæssance.  

   Gennem sit arbejde med Petrarcas digte og biografi (udkommer 2013) har forfatteren Søren Sørensen på én gang været nødt til og haft fornøjelse af også at lære Giovanni Boccaccio nærmere at kende.

 I forbindelse med foredraget vil der blive oplæsning af mindst en fortælling fra Decamerone, uddrag af breve til Petrarca, digte (i ny oversættelse), genfortælling af nogle af de andre værker

 Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang; mens ikke-medlemmer og gæster betaler kr. 50/person/foredrag. Gæster og ikke-medlemmer skal tilmelde sig foredraget ved at indsætte beløbet på Foreningens konto i Danske Bank: Registernummer 1551, Kontonummer 8013845. Oplys venligst navn(e) og “Boccaccio”.

(Måske ville det være en god idé spare de 50 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen, og samtidig få adgang til 10-15 arrangementer).

 Efter foredraget bydes som vanligt på et glas vin.