Mandag d. 19. oktober 2015: Fra hus til grav. Den antikke romerske begravelse og tilhørende ritualer

Foreningen Società Dante Alighieri inviterer til et foredrag på dansk ved adjunkt, Ph.d. Jane Hjarl Petersen

Fra hus til grav. Den antikke romerske begravelse og tilhørende ritualer

 

Mandag den 19. oktober,  kl. 19.30

Aarhus Universitet,

NB: På ”Statskundskab”

– bygningen tæt ved det vanlige foredragslokale, men lige på den anden side af vejen

Bygning 1333, lokale 101

Se kort på dette LINK

Dionysos Sarcophagus

De antikke romere havde et meget anderledes forhold til døden end moderne mennesker har i dag. Døden og ikke mindst usikkerheden omkring, hvad der skete efter den var indtruffet, havde en meget central plads i romernes dagligdag og satte sit præg på hele det romerske samfund. Den megen opmærksomhed, som romerne gav døden har manifesteret sig i et utrolig rigt skriftligt og arkæologisk materiale, der giver os mulighed for at komme helt tæt på den romerske død og begravelse.

Jane Hjarl Petersen er ph.d. i klassisk arkæologi og forsker i antikke gravskikke og begravelseskultur ved Institut for Historie, Klassiske Studier, på Syddansk Universitet. Hun har publiceret forskningsartikler og bøger om antikke gravskikke og er desuden tilknyttet Det Danske Institut i Rom med forskningsprojektet Death and Identity in Ostia (http://www.acdan.it/projekter_tidl/petersen_ostia.html), der omhandler studier af gravskikke i Roms havneby Ostia.

Medlemmerne af Società Dante Alighieri – har gratis adgang og skal ikke forhåndstilmelde sig, men de viser på blot på forlangende gyldigt medlemskort; mens ikke-medlemmer og gæster betaler kr. 100/person.

*NB: Gæster og ikke-medlemmer af Società Dante Alighieri skal tilmelde sig foredraget ved at købe adgangsbillet via dette LINK

(Måske ville det være en god idé spare de 100 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen – se under Indmeldelse , og samtidig få gratis adgang til 10-15 arrangementer).

Vi håber at se alle medlemmerne til foredraget, der som vanligt afsluttes med glas vin og mulighed for en hyggelig snak med foredragsholderen og med de øvrige medlemmer.

Dionysos Sarcophagus