Sprog i billeder – billeder i sprog.

Tirsdag, den 23.oktober 2018, kl. 19.00

Foredrag ved Iørn Korzen

Sprog i billeder – billeder i sprog. Om italiensk og dansk som sprogtyper

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Iørn Korzen er en fantastisk formidler af sit stof. Foredraget er på dansk med forklarede eksempler på italiensk. Et oplysende, underholdende foredrag – og alle kan komme berigede hjem, også uden forudsætninger mht. italiensk.

Sprog i billeder – billeder i sprog.

Hvad bruger vi egentlig vores sprog til, og hvordan bruger vi det? Ja, bl.a. bruger vi sproget til at fortælle vores medmennesker, hvad der sker i vores liv, og når vi gør det, får vi sproget til at formidle billeder. Sproget fungerer da som en slags film bestående af en række billeder af det, vi vil fortælle, det som spiller en rolle for os. Når man så dykker ned i de enkelte sprog, fx i italiensk og dansk, opdager man, at de to sprog godt nok formidler en række billeder, men gør det på vidt forskellige måder. I mit foredrag vil jeg vise hvordan billederne fortrinsvis ligger i verberne (udsagnsordene) i dansk, men i substantiverne (navneordene) på italiensk, og hvordan man af den grund kan opfatte dansk og italiensk som tilhørende to forskellige sprogtyper. Af samme grund er der faktisk en lang række verber og substantiver, det er umuligt at oversætte fra det ene sprog til det andet – selv om ordbøger godt nok forsøger sig med forskellige forslag.

Men der er også andre forskelle mellem italiensk og dansk. Mange danskere, som har villet lære italiensk, har uden tvivl ømmet sig over de mange bøjningsformer, som de italienske verber kan have, og som vi ikke har på dansk. Jeg vil komme ind på, hvilke konsekvenser både billederne og bøjningsformerne har for italiensk og dansk sprog generelt, samt hvad det betyder for italieneres og danskeres opfattelse af verden. Vi opfatter jo i høj grad verden via sproget – i hvert fald når vi vil videregive vores opfattelse til andre.

Jeg vil også sætte de nævnte forskelle i relation til de efterhånden helt almindelige danske strukturer af typen: ”Prøv og hør!”, ”Det handler om, hvordan fungerer den her u-båd” og ”Den var sgu særpræget, den film”.

I det hele taget vil jeg vise, at sprog er noget af det sjoveste, man kan beskæftige sig med.

Iørn Korzen har hovedfagseksamen i italiensk fra Københavns Universitet (1980) og blev dr.ling.merc. på en disputats om artikelsystemet i italiensk på Copenhagen Business School (CBS) (1996). Han har været ansat som timelærer på Odense og Københavns universiteter samt fra 1982 på CBS, hvor han i 1993 blev lektor og i 2002 professor i italiensk. Siden 2015 er han professor emeritus, stadig tilknyttet CBS.

I 2004 blev han slået til italiensk ridder, cavaliere, af den daværende italienske præsident, Carlo Azeglio Ciampi.
———-

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort; mens gæster og ikke-medlemmer betaler kr. 100/person. (Måske ville det være en god idé spare de 100 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen – og samtidig få adgang til en række arrangementer hvert år. Se under INDMELDELSE på Dante Sydøsts hjemmeside).

I pausen byder vi som sædvanligt på et glas vin og en hyggelig snak med foredragsholderen og med de øvrige medlemmer.

Dante Sydøsts tovholdere i forbindelse med dette arrangement:

Marie Banke, [email protected],  60935435

Allan Lyhne, [email protected],  75832554