Referat fra Generalforsamling i Dante Sydøst den 27. februar 2024

Dante Alighieri Sydøst

Referat af generalforsamlingen 27. februar 2024 kl. 18.30 -19.00 på Vejle Bibliotek

  1. Allan Lyhne blev valgt som dirigent
  2. Dagny Køster blev valgt som referent
  3. Beretningen blev fremlagt af formand Grethe Fabricius og blev godkendt.

Kommentarer fra medlemmer i forsamlingen:  Beskrivelsen af indholdet af arrangementer blev rost. Information om hvor
medlemmerne bor blev også godt modtaget.

4. Det reviderede regnskab blev fremlagt af Bente Grønfeldt og godkendt.
Der er et lille overskud. På kontoen står 36.173,44 kr.

5. Bente Grønfelt fremlagde budgettet

6. Der var ingen forslag

7. Kontingentet fastholdes. 375 kr. for par, og 200 kr. for enkelt medlemskab

8.Valg til bestyrelsen: Grethe Fabrisius, Birgitte Zeidler og Dagny Køster blev genvalgt
Til revisor blev valgt Stefan Petersen
Til revisorsuppleant blev valgt Inge Langhave

9. Evt. Intet

Referent Dagny Køster