Referat fra Bestyrelsesmøde i Dante Sydøst den 9. februar 2022

Sven Lundberg havde på forhånd meddelt, at han stoppede som formand efter 6 år, af personlige grunde. (Men han fortsætter i bestyrelsen).

Bestyrelsen har derefter besluttet at fungere med en kollektiv ledelse. Det betyder, at formandens funktioner nu er uddelt på alle 7 bestyrelsesmedlemmer. Ordningen vil blive evalueret i forbindelse med næste generalforsamling, i februar 2023.

Hvis medlemmer af Dante Sydøst har spørgsmål om foreningens økonomi, kan man henvende sig til Bente Grønfeldt, vores kasserer ([email protected]). Hvis I har spørgsmål generelt om foreningen, kan I henvende jer til Knud Erik Serup ([email protected]). Han administrer Nyhedsbrevene. Spørgsmål om et foredrag kan rettes til én af tovholderne for aftenen. Deres navn og email-adresse fremgår altid af det aktuelle Nyhedsbrev – og også af opslaget på Nyt fra Dante Sydøst på den fælles hjemmeside for Dante-afdelingerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dante Sydøst