Referat af Generalforsamling i Dante Alighieri Odense, den 21.marts 2018.

 

Ad 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen indstillede, at tidligere formand, Flemming Bolding, blev valgt som dirigent.

Dette blev vedtaget.

Flemming Bolding konstaterede, at formalia omkring indkaldelse til generalforsamling var i orden.

 

Ad 2. Valg af referent:

Bestyrelsen indstillede, at Lise Lotte Helbing, blev referent. Dette blev vedtaget.

 

Ad 3. Formandens beretning:

Formanden kiggede først og fremmest lidt tilbage på det forgangne år og så på, hvad der var foregået af aktiviteter i foreningen, jf. vedtægternes krav om, at der på den ordinære generalforsamling aflægges beretning herom.

Han oplyste, at vi ved sidste års generalforsamling sagde farvel til hele tre centrale medlemmer af bestyrelsen, nemlig den gamle formand Flemming Bolding, næstformanden Renzo Casna og kassereren Bruno Jensen. Det blev oplyst, at de alle havde ydet et meget stort bidrag til foreningen og havde været med i mange år, ikke mindst Flemming Bolding, der havde været med til at skabe liv i foreningen her i Odense, så det var naturligvis et tab af gode kræfter.

Formanden konstaterede imidlertid, at det var dejligt at se, at de alle stadig er trofaste medlemmer af foreningen og kommer til forskellige arrangementer, og endda også som i dag, giver en hånd med vedrørende dirigentjobbet.

Til gengæld fik vi ved sidste generalforsamling valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen: Ole Toft Hansen og Ole Hansen.

Den nye bestyrelse valgte at konstituere sig med Erik Mader som formand og Anne Marie Seesko som næstformand, mens Ole Toft Hansen overtog kassererjobbet og Lise Lotte Helbing fortsatte som sekretær.

Den nye bestyrelse var glad for at kunne berette, at foreningen trods udskiftningerne er i fin form med en stadig voksende medlemsskare. Der er nu 38 parmedlemmer og 42 enkeltmedlemmer, i alt 118 medlemmer.

Det har været en fornøjelse at se så mange medlemmer, gamle som nye, der møder op til de forskellige arrangementer. Flere gange har vi været mellem 50 og 60 deltagere, og det er ellers noget, vi mest ser til vores festlige juleafslutning.

Når bestyrelsen planlægger der forskellige arrangementer håber vi således også, at medlemmerne synes, at programmet ser spændende ud og har lyst til at deltage. Dette giver også bestyrelsen lyst til at prøve at lave endnu bedre arrangementer. Målet er jo, at medlemmerne helst skal synes, at alle arrangementer er interessante og værd at komme til.

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v. Det sidste har vi nu aldrig gjort, selv om vi har snakket om en tur til Rom med Nils Arne Sørensen som rejseleder. Måske vil det lykkes en dag. Her er et punkt til fremtidsvisionerne.

Derimod arrangerer Dante Århus både sprog- og studierejser, og her er man velkommen til at deltage, ligesom man kan deltage i alle de andre afdelingers arrangementer, hvilket enkelte har prøvet, når der har været noget særligt.

I bestyrelsen bestræber vi os på, at der hen over foråret og placeret på forskellige ugedage er en bred vifte af forskellige arrangementer. Vi arbejder ud fra den filosofi, at vi ikke vil udbyde et arrangement, som vi ikke selv ville have lyst til at gå til, ligesom vi ikke vil servere vin, som vi ikke selv vil have lyst til at købe og drikke! Flemming Bolding har formuleret dette mantra, og det er tydeligvis noget, der falder i medlemmernes smag, hvorfor vi har fastholdt dette.

Arrangementer:

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt en lang række forskelligartede arrangementer.

Vi begyndte med lidt af et scoop, nemlig et foredrag af Danmarks forhenværende ambassadør i Italien, Birger Riis Jørgensen, som meget vidende underholdt os med sit syn på Italien på såvel den store som den lille scene og præget af Birger Riis Jørgensens personlighed. Det var en aften med højt til loftet, et personligt indblik på Italien og udsyn til den europæiske verden, hvor vi alle blev både underholdt og oplyst.

Dernæst kom Jesper Møller Andersen og fortalte om Barokken i Rom og ikke mindst om Bernini og hans mange skulpturer og fontæner, som præger Rom samt Berninis konstruktion af Peterspladsen.

Efterårets første arrangement var med professor Nils Arne Sørensen, som berettede om sit nye forskningsprojekt om Rom, fascismen og Mussolini med fokus på Mussolinis visioner for, hvordan hans styre både ville gøre byens storslåede historiske arv mere synlig, men også gøre Rom til en moderne by, der var en passende hovedstad for det fascistiske styre.

Vi hørte om fascismens gennemgribende ændringer i byen, om opførelsen af nye bygninger og sportsanlæg og kvarterer som EUR. Det var som altid en stor fornøjelse at høre Nils Arne fortælle engageret og vidende, og der er utvivlsomt mange af os, som fik inspiration til nye oplevelser og udflugtsmål i Rom.

Næste arrangement var med professor emeritus Annette Rathje, der levende og med mange illustrationer, som hun selv havde taget, fortalte om etruskerne. Et forsvundet folk, som har fascineret mange igennem tiden. Foredraget havde overskriften: Himmelsk Vin og Jordisk Føde. Etruskernes banketter. Og Annette Rathje fortalte om etruskernes kultur og spisevaner, så vi næsten følte, vi var med til banketten, og det var der heldigvis også mange medlemmer, der var.

Herefter fulgte Piemonte Jørgen, som fortalte om sit forhold til den skønne region Piemonte i Norditalien med fokus på regionens vingårde og gastronomiske produkter. Vi fik mulighed for at smage Piemontes berømte vine, dolcetto, barbera, barbaresco og barolo, og kan vel roligt sige, at der var voldsom trængsel ved smagebordene. Nogle medlemmer fik også købt godt ind af trøfler, nødder og vin.

Så er vi nået frem til årets juleafslutning, hvor vi først hørte Bernhard Hagen fortælle om den historiske roman, Mussolinikanalen, og det gjorde han både levende og godt, og så gav han endog sit syn på Italiens politiske situation og kommende valg, inden vi kunne gå til den traditionsrige julebuffet inkl. biscotti og vin santo.

Det gik som altid fint. Vi var rigtig mange deltagere, stemningen var i top, og vi opførte os også så godt, at vi har fået lov at komme igen næste år. Odense Katedralskole havde ellers truet med, at det blev sidste år, men det ville være trist, for vi kan jo ikke spise her i HH. Vi krydser fingre for mange flere juleafslutninger på OK.

Som noget nyt tilbød foreningen i forbindelse med julearrangementet også Dante Odense´s medlemmer mulighed for at købe lidt italienske specialiteter til jul. Og det blev en succes, hvor mange slæbte både olie og parmesan med hjem denne aften.

En enkelt fik vist også købt en julegave: Mogens Nykjærs nye bog om Firenze til favørpris på 300 kr. i stedet for normalprisen på 399 kr. via Dante Århus, som gerne ville reklamere for bogen og for den rejse, som de arrangerer til Firenze i år med Mogens Nykjær som rejseleder.

2018 blev skudt i gang med Bjørn Thomassens foredrag om religionens betydning i Italien. Han forsvarede den katolske kirke på en ganske forfriskende måde, selvom han også stillede det spørgsmål, om Italien i det hele taget stadig var et katolsk land. Det blev en interessant aften med fokus på nutidige politiske, sociale og etiske debatter, der på mange måder præger det italienske samfund i dag.

Seneste arrangement var med Claus Grønne, som fortalte om Ny Carlsberg Glyptoteks store samling af romerske skulpturer, og hvordan det er lykkedes grundlæggeren Carl Jacobsen at skabe sin berømte samling, som vi i dag kan se på Glyptoteket. Claus Grønne berettede meget entusiastisk om Carl Jacobsens mange rejser til Italien og hans omfattende brevveksling, så også her fik vi fornyet lyst til at besøge museet næste gang, vi kommer til København. Formanden havde selv lige været inde og se den nye udstilling på Glyptoteket: Beriget og beruset, om en større sølvskat med bl.a. flotte drikkekar, og han kunne varmt anbefale udstillingen.

Og så er vi fremme ved nutiden. Efter generalforsamlingen vil Bernhard Hagen fortælle om det nylige italienske valg. Det bliver uden tvivl spændende at høre.

Det planlagte foredrag med Kjeld Høegh om normannernes indflydelse i Syditalien og Sicilien er flyttet til efteråret.

Sidste arrangement er i april, hvor Mette Høeg og hendes mand Kenneth kommer og fortæller om deres guidebog til Rom inkl. smagsprøver.

Kassereren vil om lidt aflægge regnskab, og her skal vi bl.a. drøfte foreningens økonomi, og hvordan vi forholder os til det nye lovkrav, som har gjort, at Flexmind ikke længere må opkræve gebyr for kortindbetalingen, men at det nu er foreningen, som får denne regning. Derudover kræver vores bank, Totalbanken, nu et gebyr på 800 kr. for at vi har en konto. Det har hidtil været gratis.

Det er bestyrelsens holdning, at vi fastholder kontingentet på det samme niveau, som vi har haft de sidste 7 år, men at vi opkræver gebyrbeløbet via betalingen til de enkelte arrangementer, hvis der bliver behov for det. Det giver et større incitament til at melde sig ind, når det kun koster 200 kr. og 375 kr. for par. Foreløbig ser økonomien rigtig fornuftig ud.

Formanden oplyste, at han ville slutte i samme optimistiske tone, som han begyndte. Det går godt i vores afdeling af Dante her i Odense. Vi er nu over 100 medlemmer, men endnu vigtigere er, at det er aktive medlemmer, som er flittige til at komme til arrangementerne. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen.

Det skyldes, håber formanden, at medlemmerne synes, at det er nogle fagligt gode arrangementer, hvor de møder nogle spændende foredragsholdere, som kan lære dem noget nyt og give dem noget at tænke over, men det skyldes forhåbentligt også, at medlemmerne synes, det er hyggeligt at komme i foreningen og få en snak med nogle af de andre medlemmer over et glas vin eller to plus lidt brød i bedste italienske stil, for i Italien hænger det kulturelle og det sociale sammen. Det må nemlig gerne være sjovt også.

Formandens beretning blev godkendt.

Dirigenten roste formanden for hans indsats.

 

Ad 4. Kassereren aflægger regnskab (vedhæftet dagsordenen til generalforsamlingen):

Kassereren aflagde regnskab og påpegede, at der var øgede indtægter som følge af flere medlemmer, men at dette selvfølgelig også indebar øgede udgifter. Dog er udgifterne ikke øget med samme mængde.

Vedrørende arrangementet Italiens nationaldag den 2.juni 2017 blev det oplyst, at Dante Odense deltog dette for at gøre opmærksom på sig selv.

Overskuddet er næsten dobbelt så stort som sidste år. Der vil derfor være mulighed for at dække de øgede gebyromkostninger til bank og Flexminds.

Det blev nævnt, at der ifølge et nyt EU-direktiv lægges gebyr på foreningen i stedet for medlemmerne. Gebyret er forskelligt efter, hvilke typer kort, der bruges. Bestyrelsen skønner, at de samlede omkostninger vil ligge mellem 550-1250 kr. i alt på et år, hvortil kommer 800 kr. til banken.

Bestyrelsen foreslog uændret medlemsgebyr på 200 kr. for enkeltpersoner og 375 kr. for par, og at man kan opkræve øget entre og bruge lidt af formuen til ovenstående udgifter, hvis det bliver nødvendigt.

Fra salen blev forespurgt til muligheden for at betale via Mobilepay eller skifte til en anden bank end Totalbanken. Bestyrelsen lovede at ville undersøge dette. Et medlem gjorde opmærksom på, at Flexminds er en forretning, der lever af de gebyrer, de får ind.

Regnskabet blev godkendt, ligesom det blev vedtaget, at medlemsgebyret forblev uændret.

Ad 5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6. valg til bestyrelsen:

På valg er Erik Mader, Anne Marie Seesko, Lise Lotte Helbing og Edith Bay Nielsen (alle valgt i lige år).

Alle 4 ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Desuden stillede Karen Søvsø og Mogens Riis Laubjerg op til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke skulle være kampvalg, men at de to nye, der ønskede at træde ind i bestyrelsen, blev valgt.

Formanden gjorde opmærksom på, at flere af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer gerne ville afløses inden alt for længe. Formanden havde selv været med i 7 år, mens Anne Marie Seesko, Lise Lotte Helbing og Edith Bay Nielsen havde været med i 4 år. Bestyrelsen opfordrede derfor andre som måtte have lyst til at stille op til bestyrelsen næste år.

Bestyrelsen, herunder de to nye medlemmer, blev valgt.

 

Ad 7. Valg af revisorer:

Såvel Bruno Jensen som Ole Østerby var rede til genvalg. Begge blev valgt.

 

Ad 8. Brainstorm om ideer til kommende arrangementer:

Bestyrelsen havde selv flere ideer, men efterspurgte hvad medlemmerne havde af ønsker, da det altid er dejligt, at der kommer nye ideer. Vi har bl.a. Keld Høegh om normannerne, der er skubbet til efteråret.

Der kom mange spændende forslag fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

Norditalien, 2 sprog og 2 kulturer. Bestyrelsen foreslog, at tidligere medlem af bestyrelsen, Renzo Casna, afholder dette foredrag, idet han tidligere har afholdt dette.

Michelangelo. Der kommer en udstilling på Odeon til sommer med billeder fra Det sixtinske Kapel.

Erik Degn om Sardinien. Selvom han tidligere har afholdt foredrag herom. Foredraget kunne eventuelt gives et tvist, eller man kunne vente yderligere et år.

Thomas Harder. Formanden orienterede om, at han havde skrevet til ham, men at han var meget dyr. Kunne måske indgå i en turne med andre Dante-afdelinger, så ville han kunne gøre det for 3000 kr.

Italiens samling. Det blev fra formanden nævnt, at den person, der tidligere havde afholdt foredrag, havde skrevet anden del af sin bog herom, så det kunne eventuelt godt komme på tale.

Slowfoodbevægelsen fx ved Mette Marie Hansen, der startede slowfood i Svendborg eller Andreas Harder.

Andre forslag var: Pavedømmets bank og korruption eller emner fra undervisere på SDU.

 

Ad 9. Evt:

Bestyrelsen havde ikke noget. Der kom heller ikke noget fra salen.

  1. marts 2018

Lise Lotte Helbing

sekretær