Referat af Generalforsamling. Dante Sydøst, 19. februar. 2018

Referat fra Generalforsamlingen d. 19. februar 2018 i Trinitatis Sognegård, Fredericia.

1 Valg af dirigent Per Skousen blev valgt

2 Valg af referent Pia Bruhn fra bestyrelsen blev valgt

3 Beretning Hanne Nielsen fra bestyrelsen fortalte om de arrangementer, der har været i Dante Sydøst i året 2017. Rejseforedragene er meget populære. Der havde været ca. 100 deltagere. Vi forsøger at fordele arrangementer mellem de 4 byer Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding med mindst et pr. sæson til hver af byerne. Emnemæssigt prøver vi også at dække bredt, så der er noget for enhver smag. Vi prøver at afholde det på forskellige ugedage, men desværre har vi haft en række onsdage som arrangementsdage. Men vi bestræber os på at have forskellige mødedage mellem mandag til torsdag

4 Regnskab Godkendt. Allan bemærkede til regnskabet, at Dante Sydøst i slutningen af 2016 blev en selvstændig enhed. I den forbindelse blev det opgjort, at medlemmerne i Sydøst skulle have ca. 26.000 kr. som andel af kassebeholdningen. Dette beløb indgår i regnskabet for 2017 som en indtægt. Der har været et stigende antal medlemmer gennem 2017.

5 Fremlæggelse af budget 2018 Vi satser på at have 7 arrangementer om året samt et julearrangement uden foredrag. Hvert arrangement må koste ca.
3.000.- pr. gang inklusiv evt. lokaleleje, transport til foredragsholder samt servering.

6 Indkomne forslag Bestyrelsen vil gerne have ændret bestyrelsens antal fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. 4 medlemmer er på valg i lige år, 2 medlemmer samt formanden er på valg i ulige år

7 Fastsættelse af kontingent Uændret.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 4 medlemmer er på valg: Hanne Nielsen, Pia Bruhn, Marie Banke og Allan Lyhne. Alle ønskede genvalg. Genvalg.

9 Valg af revisor og revisorsuppleant. Sine Iversen og ? ønskede genvalg.

10 Evt. Medlemmerne opfordres til at komme med ideer til foredrag. Også gerne selv være foredragsholder, hvis der er et spændende emne, der kan interessere medlemmerne. Bestyrelsen vil i fremtiden bestræbe sig på, at afholde arrangementerne på forskellige ugedage. Det har været meget uheldigt i denne sæson, hvor onsdagen har været benyttet ofte. Det har ikke været bevidst, men fordi enten foredragsholder eller mødelokale ikke har været ledigt andre dage