Program – foråret – 2013

 

28. Februar. kl. 19.00
Mad & historie
Rie Boberg, journalist og forfatter: “Italiens historie set gennem maden” – med et særligt dyk ned i den napolitanske madhistorie. Da romerne mødtes med barbarerne opstod det europæiske køkken. Mad er magt, og mad er kultur, det handler ikke om opskrifter, men om hvornår, hvordan og hvorfor vi spiser, som vi gør.
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense.

18. Marts kl. 18.30
Generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling med angivelse af dagsorden foretages i særskilt invitation senest 10.3. Men da den nuværende bestyrelse har siddet i 2 år, kan det allerede nu afsløres, at et punkt på dagsordenen bliver valg til bestyrelsen. Har du punkter der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Se  Foreningens vedtægter på: http://www.dante-alighieri.dk/news.php?extend.329.7
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense

Efter Generalforsamlingen inviteres til foredrag om Borgia-familien: 

18. Marts kl. 19.30
Borgia-familien
Torben Hangaard, sognepræst i Vollsmose. Skildringen af familien Borgias storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgiapaven Alexander den 6. og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling i Italien helt frem til i dag.
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense

9. April kl. 19.00
Sardinien
Erik Degn, tidligere direktør ved Labvest, har opholdt sig på Sardinien i en længere periode. Han fortæller om historien, sproget, musikken , byerne, naturen m.v. Foredraget er ”krydret” med billeder, musik og smagning af sardinsk vin.
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense.

2. Maj kl. 19.00
Opera & pasta
Giacomo Di Tollo, italiensk datalog og pianist. Giacomo spiller opera transskriptioner af Verdi, Bellini, Puccini, Donizetti, Rosini og enkelte ikke-opera stykker af Tosti.
Efter koncerten serveres pasta og rødvin.
Pris: Medlemmer  50 kr.,  ikke-medlemmer 100 kr.)
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense.

4. Maj kl. 14.00
Middelhavsplanter
Igen i år besøger vi Flora Frankfri, der bl.a. sælger citrusplanter fra Italien. Efter et oplæg af indehaveren får foreningens medlemmer mulighed for at købe planter til meget fordelagtige priser.  http://www.flora-frankfri.dk/page1.php.
Flora Frankfri, Assensvej 301, 5690 Tommerup

23. Maj  kl. 19.00
Det Sixtinske Kapel
Mogens Nykjær, kunsthistoriker. Mange af os har uden tvivl været i Det Sixtinske Kapel, og vi har betragtet Michelangelos billede af Gud, der skaber Adam (de to pegefingre).  Men hvor mange kender historien bag hele udsmykningen af kapellet. Det rådes der nu bod på, idet Mogens Nykjær tager os med til kapellet og gennemgår både helhed og detaljer i dette – renæssancens måske betydeligste – billedkunstværk.
Når vi møder Mogens Nykjær, har han netop udgivet en bog om emnet på forlaget Gyldendal.
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense.