Program forår 2021

Dante Alighieri – Odense

Forår 2021

Vi har i bestyrelsen glædet os til langt om længe igen at kunne byde velkommen til en række arrangementer. Programmet består af tre fysiske foredrag, der finder sted i Seniorhuset, en udflugt til Johannes Larsen- Museet i Kerteminde og tre on-line foredrag, som man kan koble sig på i januar, hvor vi endnu ikke har vovet at lægge fysiske arrangementer på grund af covid-19.

 

Forårets program har to temaer:

  1. Rom og Italien set gennem danske kunstneres briller.

Kunsthistorikeren Tine Kragh vil i foredraget ”Danske guldalderkunstnere i Rom”  fortælle om, hvordan danske kunstnere levede og arbejdede i Rom. Det begyndte med maleren Eckersberg, der omkring 1800 drog til Rom, hvor han forevigede græssende kvæg på Forum Romanum og private boliger i Colosseums hvælvinger. Hermed dokumenterede han på en gang dansk romantiks opfattelse af antikkens maleriske ruiner og den måde, hvorpå romerne integrerede deres historie i hverdagen. Hele vejen op gennem 1800-tallet tog danske kunstnere til Rom, ofte på legater fra den danske stat eller kongen, og en af dem, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, blev der som bekendt det meste af sit arbejdsliv.

Det andet arrangement under dette tema er udflugten til Johannes Larsen-museet i Kerteminde. Her flyttes fokus fra Rom til Amalfikysten og San Cataldo-klosteret, der siden det blev købt af Danmark har fungeret som ”studiehjem” for danske kunstnere og forskere. Udgangspunktet for fotografen Kirsten Kleins og maleren Folmer Larsens udstilling er digteren Thøger Larsens bog ”Trækfuglevej” inspireret af ophold i Italien. De to kunstnere har rejst i digterens fodspor, og dermed trækker udstillingen både tidligere og nutidige tråde mellem Danmark og Italien.

  1. Italiens historie og dannelsen af en italiensk identitet:

Ofte forbindes Italien med antikkens Rom, men mellem Romerrigets fald i 400-tallet og dannelsen af den moderne nationalstat Italien ligger selvsagt mange århundreder. Dem vil Louise Kallestrup med foredraget ”Rom i middelalder og Renæssance” og Bernhard Hagen med foredraget ”Skabelsen af Italien og Italienerne” tage sig af. Sammen med Jesper Majboms og Niels Arne Sørensens foredrag om henholdsvis det antikke og det fascistiske Rom, som vi hørte sidste år, skulle der efterhånden være leveret både fundament, bærende søjler og tagkonstruktion til den romerske bygning.

De tre on-line foredrag med journalist og forfatter Jesper Storgaard Jensen har alle nutidige temaer. Foruden foredraget ”Rom og Italien under coronavirus, som vi skulle have hørt i november, tilbydes foredragene Populisme i Italien og Den romerske mafia.

 

 

Program forår 2021

AFLYST og erstattet med virtuelt foredrag

Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 19 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

De danske guldaldermalere i Rom

Kunsthistoriker Tine Kragh vil fortælle om de danske malere og andre kunstnere, der mellem ca. 1800 og 1850, den såkaldte guldalder, rejste til og arbejdede i Rom. Kunstnere som C.W. Eckersberg, J.L. Lund, Constantin Hansen, Elisabeth Jerichau – og selvfølgelig billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Mange af disse kunstnere drog sydpå som en del af deres dannelse, og de fleste opholdt sig mange år i Rom. De elskede at være i Italien og at opleve de store værker og antikke monumenter. Ofte tog de tilbage igen og igen, andre vendte aldrig hjem. De prøvede på alle måder at skaffe midler til deres rejser. Foredraget vil – udover de nævnte kunstnere – indeholde introduktion til guldalderen som periode i kulturlivet, til samfundet i tiden samt til kunstnerlivet i Rom.

Tine Kragh er både udøvende kunstner og kunsthistoriker med fokus på italiensk kunst og kirkekunst. Hun er desuden initiativtager til og leder af Højskolen på Sicilien, ligesom hun arrangerer kunstrejser til Italien. Underviser på Folkeuniversitetet i København.

Pris for medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:  http://flexbillet.dk/dante-odense/

 

AFLYST

Lørdag d. 6. marts kl. 13:30 ved indgangen til Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14, 5300 Kerteminde

Forårsudflugt til Johannes Larsen Museet med udstilling samt kaffe og kager ad libitum i Cafeen

Målet for dagens arrangement er Johannes Larsen Museet, hvor vi skal se udstillingen ”Trækfuglevej” med værker af fotografen Kirsten Klein og maleren Steen Folmer Jensen. De to har fulgt i hælene på Thøger Larsen og hustruen Thyra, der i 1920’ erne rejste til San Cataldo, og i udstillingen sammenstilles Kleins fotografier og Folmer Jensens skitser med citater fra Thøger Larsens tekster. Billederne ledsages af lydoptagelser fra San Cataldo og omegn, der skaber en helt særlig stemning.

Vi mødes ved museets indgang kl. 13:30, hvorefter der vil være en halv time på egen hånd i museum, atelier og have. Kl. 14 serveres kaffe og kager ad libitum i den nyindrettede café med udsigt over lystbådehavnen og Kertemindebugten, hvorefter rundvisningen begynder kl. 15.

Pris for rundvisning, kaffe og kager er 190 kr/pers. for medlemmer. Ikke-medlemmer skal betale 250 kr/pers. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:  http://flexbillet.dk/dante-odense/ .

Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 27. februar (bemærk at tilmeldingsfristen denne gang er en uge af hensyn til caféen).

 

AFLYST OG UDSAT TIL EFTERÅRET 2021

Tirsdag d. 8. april kl.18 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Generalforsamling og ”Rom i middelalder og renæssance”

Vi begynder med at afholde årets generalforsamling. Dagsorden udsendes i god tid inden.

Bemærk at forslag til emner, man ønsker drøftet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Vær også opmærksom på, at vi af hensyn til generalforsamlingen og aftenens foredrag allerede begynder kl. 18.30.

Generalforsamlingen vil vare fra 18.30-19.30, og foredraget vil begynde kl. 19.30. Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få en god drøftelse om foreningens udvikling.

Efter generalforsamlingen vil Louise Kallestrup holde foredraget ”Rom i middelalder og renæssance” og dermed afslutte den fortælling om Rom fra Antikken til fascismen, der udspringer af bogen ”Rom – Evighedernes by”, som hun har skrevet sammen med Jesper Majbom og Nils Arne Sørensen.

I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især fortællingerne om, at det var her, apostlene Peter og Paulus var begravet. I løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens dobbelte position som verdslig magthaver i Rom og religiøst overhoved for alle kristne. Men gennem hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer, der bl.a. resulterede i pavemagtens ”deportering” til Avignon i små hundrede år.

I 1400-tallet blev Pavestolen genetableret i Rom. Renæssancepaverne spejlede sig i antikkens storhed, og i årtierne omkring 1500 blev der rejst nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Men med den såkaldte modreformation fulgte nye udfordringer for pavemagten, der igen bestilte bygningsværker for at sikre, at kirkens budskab på rette vis blev formidlet til den enkelte, ikke bare i kirkerne, men i hele byrummet.

Louise Nyholm Kallestrup er lektor ved og leder af Center for middelalder- og renæssancestudier på Syddansk Universitet. Hun udgav i 2019 sammen med Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen bogen ”Rom – Evighedernes By” og har netop i november 2020 udgivet bogen ”Heksejagt” om hekseforfølgelser i Danmark . 

Vi slutter aftenen med et glas vin og en bid brød.

Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 7. april.

AFLYST og udsat til efteråret

Tirsdag d. 27. april, kl. 19:00 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Skabelsen af Italien og italienerne – strejftog gennem Italiens historie

Vi slutter forårssæsonen med endnu et foredrag om Roms og Italiens historie. Det er en gammel kending og ven af foreningen, historiker m.m. Bernhard Hagen, der med udgangspunkt i et ”strejftog” gennem landets historie vil fokusere på Italiens samling og tilblivelsen af en italiensk national identitet. En ung nationalstat i en gammel kultur med en højst omskiftelig historie, som det er nødvendigt at kende til for at forstå italienerne.

Bernhard Hagen er cand. mag. i historie, italiensk og samfundsfag samt lektor emeritus fra Aarhus Katedralskole. Han er en stor kender af Italien og har bl.a. beskæftiget sig indgående med det italienske politiske system. Vi kender Bernhard Hagen som en levende og meget engageret fortæller, så der venter tilhørerne en spændende og underholdende aften.

Vi slutter som sædvanligt aftenen med et glas vin og en bid brød.

Pris for medlemmer kr. 50. For ikke-medlemmer 100 kr. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:  http://flexbillet.dk/dante-odense/  .

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. april.

 

Streamede foredrag

På grund af covid-19 har vi i bestyrelsen ikke turdet lægge fysiske arrangementer i januar. Dante Odense har derfor sammen med flere andre afdelinger købt retten til at streame tre foredrag om Italien af journalist og italienskender Jesper Storgaard Jensen.

Foredragene lægges op d. 12., d. 19. og d. 26. januar. I begyndelsen af det nye år vil I høre nærmere om, hvornår og hvor længe de er tilgængelige for foreningens medlemmer.

Det drejer sig om følgende foredrag (i ultrakort resumé):

  1. Rom og Italien under corona-virus – i går, i dag og i morgen

Jesper Storgaard vil tale om covid-19-pandemiens betydning for Italien, herunder fokusere på de blivende konsekvenser – socialt, politisk, økonomisk.

  1. Populisme i Italien – hvordan er situationen, og hvad kan vi forvente ved et kommende valg.

Ved det amerikanske præsidentvalg har vi set Trump i fuld flor. Men hvordan er situationen i Italien? Hvem er populisterne, hvad ønsker de for Italien (og for sig selv); og hvor stor vælgeropbakning har de?

  1. Den romerske mafia

De fleste bøger om mafiaen koncentrerer sig om de syditalienske mafiaorganisationer. Men hvad med Rom? Hvad med ”Mafia capitale”, en operation der afslørede et netværk mellem mafialignende organisationer i hovedstaden og dele af Roms politiske klasse?