Program forår 2021

 

  1. Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 19 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

  

De danske guldaldermalere i Rom 

  

Kunsthistoriker Tine Kragh vil fortælle om de danske malere og andre kunstnere, 

der mellem ca. 1800 og 1850, den såkaldte guldalder, rejste til og arbejdede i Rom. 

Kunstnere som C.W. Eckersberg, J.L. Lund, Constantin Hansen, Elisabeth Jerichau – 

og selvfølgelig billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Mange af disse kunstnere drog 

sydpå som en del af deres dannelse, og de fleste opholdt sig mange år i Rom. De 

elskede at være i Italien og at opleve de store værker og antikke monumenter. Ofte 

tog de tilbage igen og igen, andre vendte aldrig hjem. De prøvede på alle måder at 

skaffe midler til deres rejser. Foredraget vil – udover de nævnte kunstnere – 

indeholde introduktion til guldalderen som periode i kulturlivet, til samfundet i tiden 

samt til kunstnerlivet i Rom. 

 

Tine Kragh er både udøvende kunstner og kunsthistoriker med fokus på italiensk 

kunst og kirkekunst. Hun er desuden initiativtager til og leder af Højskolen på 

Sicilien, ligesom hun arrangerer kunstrejser til Italien. Underviser på 

Folkeuniversitetet i København. 

  

Pris for medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. Tilmelding (og betaling) 

sker via dette link: http://flexbillet.dk/dante-odense/ 

Sidste frist for tilmelding er den 2. februar 2021. 

  

  1. Lørdag d. 6. marts kl. 13:30 ved indgangen til Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14, 5300 Kerteminde 

  

Forårsudflugt til Johannes Larsen Museet med udstilling samt kaffe og kager ad   

libitum i Cafeen 

  

Målet for dagens arrangement er Johannes Larsen Museet, hvor vi skal se udstillingen 

”Trækfuglevej” med værker af fotografen Kirsten Klein og maleren Steen Folmer 

Jensen. De to har fulgt i hælene på Thøger Larsen og hustruen Thyra, der i 1920’ 

erne rejste til San Cataldo, og i udstillingen sammenstilles Kleins fotografier og 

Folmer Jensens skitser med citater fra Thøger Larsens tekster. Billederne ledsages af 

lydoptagelser fra San Cataldo og omegn, der skaber en helt særlig stemning. 

  

Vi mødes ved museets indgang kl. 13:30, hvorefter der vil være en halv time på egen 

hånd i museum, atelier og have. Kl. 14 serveres kaffe og kager ad libitum i den 

nyindrettede café med udsigt over lystbådehavnen og Kertemindebugten, hvorefter 

rundvisningen begynder kl. 15. 

Pris for rundvisning, kaffe og kager er 190 kr/pers. for medlemmer. Ikke-medlemmer 

skal betale 250 kr/pers. Tilmelding (og betaling) sker via dette link: 

http://flexbillet.dk/dante-odense/ . 

Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 27. februar (bemærk at tilmeldingsfristen denne 

gang er en uge af hensyn til caféen). 

  

  1. Tirsdag d. 8. april kl.18 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

  

Generalforsamling og ”Rom i middelalder og renæssance” 

  

Vi begynder med at afholde årets generalforsamling. Dagsorden udsendes i god tid 

inden. 

Bemærk at forslag til emner, man ønsker drøftet, samt forslag til kandidater til 

bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal fremsendes senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Vær også opmærksom på, at vi af hensyn til 

generalforsamlingen og aftenens foredrag allerede begynder kl. 18.30. 

Generalforsamlingen vil vare fra 18.30-19.30, og foredraget vil begynde kl. 19.30. Vi 

håber på stort fremmøde, så vi kan få en god drøftelse om foreningens udvikling. 

 Efter generalforsamlingen vil Louise Kallestrup holde foredraget ”Rom i 

middelalder og renæssance” og dermed afslutte den fortælling om Rom fra Antikken 

til fascismen, der udspringer af bogen ”Rom – Evighedernes by”, som hun har 

skrevet sammen med Jesper Majbom og Nils Arne Sørensen. 

I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især 

fortællingerne om, at det var her, apostlene Peter og Paulus var begravet. I 

løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens dobbelte position som 

verdslig magthaver i Rom og religiøst overhoved for alle kristne. Men gennem 

hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer, der 

bl.a. resulterede i pavemagtens ”deportering” til Avignon i små hundrede år.  

 I 1400-tallet blev Pavestolen genetableret i Rom. Renæssancepaverne 

spejlede sig i antikkens storhed, og i årtierne omkring 1500 blev der rejst 

nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Men med den såkaldte 

modreformation fulgte nye udfordringer for pavemagten, der igen bestilte 

bygningsværker for at sikre, at kirkens budskab på rette vis blev formidlet til 

den enkelte, ikke bare i kirkerne, men i hele byrummet. 

Louise Nyholm Kallestrup er lektor ved og leder af Center for middelalder- 

og renæssancestudier på Syddansk Universitet. Hun udgav i 2019 sammen 

med Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen bogen ”Rom – 

Evighedernes By” og har netop i november 2020 udgivet bogen ”Heksejagt” 

om hekseforfølgelser i Danmark . 

  

Vi slutter aftenen med et glas vin og en bid brød. 

Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. Tilmelding (og 

betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/   

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 7. april.  

  

  1.  Tirsdag d. 27. april, kl. 19:00 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

  

Skabelsen af Italien og italienerne – strejftog gennem Italiens historie 

  

Vi slutter forårssæsonen med endnu et foredrag om Roms og Italiens historie. Det er 

en gammel kending og ven af foreningen, historiker m.m. Bernhard Hagen, der med 

udgangspunkt i et ”strejftog” gennem landets historie vil fokusere på Italiens samling 

og tilblivelsen af en italiensk national identitet. En ung nationalstat i en gammel 

 kultur med en højst omskiftelig historie, som det er nødvendigt at kende til for at 

forstå italienerne. 

 

Bernhard Hagen er cand. mag. i historie, italiensk og samfundsfag samt lektor 

emeritus fra Aarhus Katedralskole. Han er en stor kender af Italien og har bl.a. 

beskæftiget sig indgående med det italienske politiske system. Vi kender Bernhard 

Hagen som en levende og meget engageret fortæller, så der venter tilhørerne en 

spændende og underholdende aften. 

  

Vi slutter som sædvanligt aftenen med et glas vin og en bid brød. 

Pris for medlemmer kr. 50. For ikke-medlemmer 100 kr. Tilmelding (og betaling) 

sker via dette link: http://flexbillet.dk/dante-odense/ . 

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. april. 

  

Streamede foredrag 

 På grund af covid-19 har vi i bestyrelsen ikke turdet lægge fysiske arrangementer i 

januar. Dante Odense har derfor sammen med flere andre afdelinger købt retten til at 

streame tre foredrag om Italien af journalist og italienskender Jesper Storgaard 

Jensen. 

Foredragene lægges op d. 12., d. 19. og d. 26. januar. I begyndelsen af det nye år vil I 

høre nærmere om, hvornår og hvor længe de er tilgængelige for foreningens 

medlemmer. 

Det drejer sig om følgende foredrag (i ultrakort resumé): 

 

  1. Rom og Italien under corona-virus – i går, i dag og i morgen

Jesper Storgaard vil tale om covid-19-pandemiens betydning for Italien, 

herunder fokusere på de blivende konsekvenser – socialt, politisk, økonomisk. 

 

  1. Populisme i Italien – hvordan er situationen, og hvad kan vi forvente ved

et kommende valg. 

 Ved det amerikanske præsidentvalg har vi set Trump i fuld flor. Men hvordan 

er situationen i Italien? Hvem er populisterne, hvad ønsker de for Italien (og 

for sig selv); og hvor stor vælgeropbakning har de? 

 

  1. Den romerske mafia

De fleste bøger om mafiaen koncentrerer sig om de syditalienske 

mafiaorganisationer. Men hvad med Rom? Hvad med ”Mafia capitale”, en 

operation der afslørede et netværk mellem mafialignende organisationer i 

hovedstaden og dele af Roms politiske klasse?