Viborg. Program for efteråret 2014

Hvis andet ikke fremgår af sæsonens program, foregår alle foreningens arrangementer kl. 19.30 i Viborg Katedralskoles bibliotek med indgang i den nordlige ende af ballustraden. Døren vil normalt være åben fra 19.15 til 19.45.

Alle deltagere betaler kr 25,- ved indgangen (også medlemmer og gæster). Ved deltagelse i flere arrangementer, ser Foreningen meget gerne, at man melder sig ind.

 

PROGRAM:

30.september:
Poul Breyen: “Om den katolske kirkes aktuelle rolle i Italien, Europa og verden!”
Baggrunden er naturligvis den nye pave. Poul Breyen vil mange af jer huske fra foredrag i 2011 om Mammismo og Berlusconi


 23.oktober:
Fagansvarlig ved Københavns Kommune, Jens Peter Munk om Jørgen Roed.
Jørgen Roed (1808-88) var blandt C.W. Eckersbergs første elever på Kunstakademiet og blev en betydelig guldalder-maler. Han rejste også til Rom og Italien for at videreudvikle sig og kom i det kendte kunstnermiljø i Rom. Bedst var han måske i arkitekturmaleri, men også landskabs- og figurmaleriet dyrkede han bl.a. på rejser til Firenze og Napoli. !862-87 var han selv professor på Kunstakademiet og lærer for bl.a. P.S. Krøyer og Michael Ancher.
Jens Peter Munk har i 2013 udgivet bogen om Jørgen Roed, se:
http://www.universitypress.dk/shop/joergen-roed-3282p.html

 

13. november:
Ulrik Skeel, koordinator ved Odin Teatret.
 ”Odin Teatret: Et verdensteater med italienske farver i Vestjylland”.Gennem et personligt perspektiv vil jeg fortælle om det nu 50årige Odin Teatret – grundlagt i Oslo i 1964 af den italienske Eugenio Barba sammen med en gruppe unge, norske skuespillere. Jeg vil belyse dets anderledeshed og stadige, frugtbare samspil med omverdenen.
Jeg er født 1949 i København. 1969 – 1974, skuespillerelev og skuespiller på Odin Teatret. Diverse ufaglærte jobs 1974 – 1978 i Holstebro og København. Skuespiller igen på Odin Teatret fra 1978 – 1986, hvorefter jeg siden har arbejdet udelukkende administrativt og organisationsmæssigt, bl.a. med diverse projekter som Holstebro Festuge og Poesi på en torsdag.
http://www.odinteatret.dk/about-us/eugenio-barba/biography-in-danish.aspx

 

4.december:

Juleknas, – og Bernhard Hagen holder foredrag om ”Garibaldi, Helten i de to verdensdele”. Første del af Bernhards foredrag – Sicilien fra Garibaldi til mafia – fik vi sidste år i november, nu følger 2.del af successen.