Onsdag den 3. maj: Foredrag ved Bernhard Hagen: Mussolini-kanalen

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19 i auditoriet på Esbjerg Gymnasium og HF

 

Mussolini-kanalen

 

Foredrag ved Bernhard Hagen, Aarhus

 

Om sit foredrag skriver Bernhard Hagen, der er tidligere lektor på Aarhus Katedralskole i historie, samfundsfag og italiensk:

”Mussolini-kanalen er en historisk roman af Antonio Pennacchi. Romanen har en hel familie – Peruzzierne – som hovedperson. Vi møder dem i begyndelsen som revolutionære socialistiske fæstebønder i Nordøstitalien omkring 1900. En skelsættende begivenhed er deres udvandring i 1932 til det tidligere sumpområde syd for Rom, som det fascistiske regime havde ladet dræne og opdyrke. Gennem slægtens historie fortælles 50 års italienshistorie, fra slutningen af 1800-tallet frem til De Allieredes befrielse af Mellemitalien i foråret 1944. Det er Italiens historie i frøperspektiv og i bondeperspektiv og med et markant og meget kontroversielt historisk-politisk budskab omkring den fascistiske periode. – Foredraget vil især diskutere dette centrale budskab. Men også andre temaer vil blive berørt i foredraget: Forfatteren, den historiske roman, den litterære inspiration og fortællerrollen”.

Dante Sydvest har tidlige med succes haft besøg af Bernhard Hagen

 

Efter foredraget serveres et glas vin.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 100 pr. person og køber via dette LINK .