Aflysning. Onsdag, den 18. marts. 2020, kl. 19.00. Futurismen i Italien

Aflysning pga. Corona-virussen

Pga. risiko for smitte fra Corona-virussen tør vi i bestyrelsen ikke tage ansvar for at gennemføre foredraget om Futurismen i Italien. Vi ved, at en meget lang række af forenings-arrangementer i Trekantområdet allerede er aflyst. Vi vil absolut arrangere foredraget senere, men sikkert først til efteråret 2020.

Foredrag ved Bodil Lütken

Sted: Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2B, 6000 Kolding

Kort: Se dette LINK

Det er først gang, vi i Dante Sydøst har et foredrag om italiensk kunst!

 I starten af det 20.årh. var der i Europa mange opgør med ”den gamle tid” ikke kun politisk, men også kunstnerisk med nye bud på kunstens veje, bl.a. ekspressionisme i Tyskland, kubisme i Frankrig, rayonisme i Rusland og futurisme i Italien.
Vi kan samle dem alle i begrebet modernisme.
Dette oplæg vil fokusere på den italienske futurisme.
Il Futurismo, 1909-ca.1916
Trods bevægelsens korte levetid spreder den fortsat ringe i vandet og dukker op i udstillinger og artikler som perspektivering af aktuelle krige og teknologifascination.
20.april 1909 var Filippo Marinettis futuristiske manifest på forsiden af Le Figaro. I dag ville vi nok kalde ham terrorist. Manifestet skabte debat og bevægelse, og det kan diskuteres, hvorvidt det også bidrog til at bane vejen for 1. Verdenskrig og fascismen i Italien. Marinetti blev Mussolinis propagandaminister.
Det spor lader Bodil Lütken ligge og tager fat på, hvordan bevægelsens ideer kom til udtryk hos kunstnerne Umberto Boccione, Gino Severine, Giacomo Balla, Carlo Carrà. Vi skal se billeder og analysere dem med hensyn til virkemidler.
Afrunding med lidt om futurismens ”efterliv” – også Danmark.

Bodil Lütken er formand for Middelfart Billedkunstråd, medlem af bestyrelsen for Clay Museet i Middelfart og tidligere gymnasielærer.

I pausen byder vi som sædvanligt på et glas vin og en hyggelig snak med foredragsholderen og med de øvrige medlemmer.

Foredraget er gratis for Dante Sydøsts medlemmer.

 Gæster og ikke-medlemmer skal tilmelde sig til: [email protected] Angiv: Navn, email-adresse og telefonnummer. Samtidig overføres 100,00 kr. på MobilPay  til nr. 29 28 93 11

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dante Sydøst

Dante Sydøsts tovholdere i forbindelse med dette arrangement:

Birgitte Zeidler, 50 98 33 50.  [email protected]

Bente Grønfeldt, 26 29 95 61.  [email protected]