OPFØLGNING PÅ: Foredraget ved Bernhard Hagen om “Italiensk politik netop nu”.

TAK for den store interesse og fremmøde til Bernhard Hagens foredrag!

Sådan kan du meget nemt fortsætte med at følge med i italiensk politik:

Ved at ‘LIKE’  Little Italy: Facebookgruppen     får man automatisk adgang til Bernhard Hagens ugentlige klummer om Italien Her & Nu.

 

 

 Medlemmerne i Dante-Aarhus/Odense/Viborg mv er velkomne til det første foredrag i den nye Dante-afdeling i Trekantsområdet:

 

Foreningen Società Dante Alighieri inviterer herved alle Italiens-intereserede til det første arrangement i den nye afdeling i Trekantsområdet. Vi starter med et foredrag, som helt sikkert vil interessere de mange, som forsøger at følge med i  – og forsøger at forstå – hvad der egl. sker i Italien på den poltiske scene.

Meget bevidst har vi valgt Bernhard Hagen som Foreningens første foredragsholder. Berhard Hagen er en meget stor kender og følger af italienske samfundsforhold og dertil en formidabel god og glad fortæller.

Da dette er den første aktivitet i den helt nye afdeling af Società Dante Alighier, er foredraget et reklamefremstød for alle Italiens-interesserede i Trekanstområdet. Man behøver altså ikke at være medlem af Foreningen for at deltage i det første foredrag:

Onsdag den 19. februar kl. 19.30

ROSBORG GYMNASIUM & HF

Vestre Engvej 61,

7100 Vejle

Kort se:  LINK

  

Hoveddøren ud mod den ordinære parkeringsplads og sportspladsen åbnes kl. 19.

Venlige mennesker står ved hoveddøren og viser så vej videre til foredragssalen.

 

Italiensk politik netop nu

Foredraget henvender sig både til dem, der ved meget lidt om italiensk politik og til dem, som i forvejen har et stort kendskab. I første del af foredraget gennemgås de vigtigste politiske institutioner: Hvordan vælges parlamentet? Præsidenten? Og hvordan dannes der regering? I anden del af foredraget behandles den aktuelle politiske situation: Hvordan er de politiske magtforhold lige nu? Hvilke udfordringer står regeringen over for? Kan den bringe Italien ud af krisen? Og vil det lykkes Italien at komme ud af Berlusconis skygge?

Foredragsholder: Bernhard Hagen, fhv. lektor Aarhus Katedralskole, cand. mag. Historie, italiensk, samfundsfag.

Forhåndstilmelding:  Der er altså fri og gratis adgang for alle; men for at sikre tilstrækkeligt med siddepladser og ikke mindst tilstrækkeligt med drikkeligt vin de fremmødte efter foredraget, tilrådes og ønskes forhåndstilmeldig:

Send en e-mail til [email protected]  :  

  • I Emnefeltet skrives: Rosborg
  • og nede i selve e-mailen anføres navne og antal på deltagere.

Såfremt du ikke hører andet, er tilmeldingen bekræftet.

 

Efter foredraget bydes alle på et glas vin og på en snak med foredragsholderen og med alle de mange andre Italiens-interesserede.

Det er Foreningens håb, at mange vil støtte op om den nye Forening og vil melde sig ind.

NB: Indmeldelse kan kun ske via  linket til Flexbillet på hjemmesiden: INDMELDELSE DANTE SYD

Nye foredrag, koncerter og arrangementer forbeholdt de betalende medlemmer følger snart her på hjemmesiden.

Det er dejligt, men lidt tilfældigt, at det første foredrag finder sted netop i Vejle, hvor Rosborg Gymnasium havde mulighed for at stille et stort lokale til disposition for dette foredrag.  Hensigten er at sprede aktiviteterne mellem byerne i Trekantsområdet.

Forslag til andre aktiviteter, foredrag mv modtages med glæde.

 

Mere om italiensk politik:

Ved at ‘LIKE’  Little Italy: Facebookgruppen     får man automatisk adgang til Bernhard Hagens ugentlige klummer om Italien Her & Nu.