Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Dante Alighieri Odense 27.3.2019.

Formandens beretning:

I min beretning vil jeg først og fremmest kigge tilbage på det forgangne år og se på, hvad der er foregået af aktiviteter i foreningen jf. vedtægternes krav om, at på den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år – men også kaste et kort blik ind i fremtiden.

Ved sidste års Generalforsamling fik vi valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Karen Søvsø og Mogens Laubjerg, så vi var 8 medlemmer i bestyrelsen. Det er lidt mere end de i vedtægterne krævede 5 medlemmer, men det er kun positivt, at der er mange, som har lyst til at være med.

Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde at konstituere sig som hidtil med mig som formand og Anne Marie Seesko som næstformand og Lise Lotte Helbing som sekretær. Mogens Laubjerg overtog kassererposten fra Ole Toft Hansen, mens Ole Hansen, Edith Bay Nielsen og Karen Søvsø påtog sig andre praktiske opgaver.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v.  Det sidste er stadig på ønskesedlen.

Men som jeg nævnte sidste år, så arrangerer Dante Århus både sprog- og studierejser, og her er man velkommen til at deltage – ligesom man kan deltage i de andre afdelingers arrangementer. Bl.a. har Århus i år to rejser med Mogens Nygaard som rejseleder til Firenze – som jo er emnet for aftenens foredrag lidt senere. Se på nettet under Dante Århus.

I bestyrelsen bestræber vi os på at lave et varieret program og finde nogle gode foredragsholdere, selvom vi i sagens natur ikke altid kender foredragsholdernes evner til at formidle deres stof.

I år er det også lykkedes at placere arrangementerne på forskellige ugedage, så alle har haft mulighed for at komme.

Vi arbejder – som vi plejer at sige – også ud fra den filosofi, at vi ikke vil udbyde et arrangement, som vi ikke selv har lyst til at gå til, og vi vil ikke servere vin, som vi ikke selv ville have lyst til at købe og drikke! Det er som nævnt før Flemming, som har formuleret dette mantra, og det er tydeligvis noget, der falder i medlemmernes smag, så det har vi fastholdt.

Arrangementer:

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt en lang række forskellige arrangementer.

Første arrangement efter generalforsamlingen var med Politikens forhenværende Italiens-korrespondent Mette Rem og hendes mand Kenneth, som fortalte om italiensk madkultur og gav tips til nogle af Roms gode spisesteder med udgangspunkt i deres kulinariske guide ”Smagen af Rom”.

Efter foredraget var der smagsprøver af diverse madprodukter og vine fra deres webshop DET ITALIENSKE KØKKEN.

Der var trængsel om bordene, og selv om vi forsøgte med en kønsopdeling, så opstod der hurtigt markedsstemning, og mange medlemmer benyttede også chancen til at købe et par italienske specialiteter med hjem. Så det var et arrangement med både noget til hovedet og maven inkl. et par tips til fremtidige rejser til Rom.

Lige efter sommerferien afholdt vi efterårets første arrangement med et besøg i Odeon, hvor foreningens tidligere formand, professor, dr. phil. Jørn Moestrup gav os en fin introduktion til Michelangelos fresker og senere guidede os rundt på den spændende udstilling.

Det blev noget af et tilløbsstykke med et deltagerantal tæt på 90 – men selv i Det sixtinske kapel kan der være en slange i Paradis. Der kom nemlig en del fra Dante Århus, der ikke stod på vores tilmeldingsliste. Vi kan kun se, når medlemmer af Dante-Odense tilmelder sig, for de har et nummer i vores afdeling. Det har vi efterfølgende gjort Flexminds opmærksom på. Så må vi håbe, at de finder en løsning.

Det store antal betød også, at det desværre var svært for mange at høre, hvad Moestrup sagde – og det blev heller ikke bedre af, at Odeon ikke havde givet os det lokale til introduktionen, vi var blevet lovet, og at der ikke var mulighed for brug af headset i Odeon.

Jørn Moestrup gjorde det fint med sin store viden om historie og kunst, så det var rigtig ærgerligt, at ikke alle fik det fulde udbytte af anstrengelserne.

Ved fællesspisningen var der af ovennævnte grund heller ikke dækket op til alle, men mange var flinke til at rykke sammen og selv finde en plads. Så det gik og ligesom ved andre arrangementer hjalp det med et glas vin – som Odeon gav som kompensation.

Jeg skal naturligvis på foreningens vegne beklage, at det ikke blev, som vi havde planlagt – og sige tak til alle jer, der tog situationen med ægte Dante-overbærenhed.

I forbindelse med dette arrangement skal det nævnes, at bestyrelsen besluttede at anbefale at tildele Jørn Moestrup og Esther Nyholm et æresmedlemskab i erkendelse af deres betydning for foreningen. Det betyder, at de ikke skal betale kontingent mere. De er desværre ikke tilstede i aften, så vi kan hylde dem, men bestyrelsen håber, I er enige med os i, at de har fortjent at blive æresmedlemmer. Jørn Moestrup fik selvfølgelig også nogle flasker god vin som tak for foredraget. Og han var meget interesseret i at komme igen med et nyt emne en anden gang.

Næste arrangement handlede om cykelture i Toscana og havde i første omgang ikke så mange deltagere, men vi fik til sidst pumpet cyklen og kom op på 25 deltagere.

Det skyldes nok, at der ikke er så mange aktive cyklister i medlemsskaren, har jeg ladet mig fortælle. Jeg synes nu, de fleste medlemmer ser friske og rørige ud, og cykling er jo in, så det skulle prøves.

Selve arrangementet gik også fint. Lone og Steen Lund Hansen fortalte engageret om deres cykelrejser i Toscana, som især foregik omkring Siena. De kaldte det for cykelrejser for livsnydere, og de viste mange skønne billeder fra området. De havde også medbragt et par flotte cykler, den ene med elmotor, og det gav lidt ekstra kolorit, så der var flere medlemmer, som blev fristet til at deltage.

Bagefter skænkede Lars Bo Henriksen fra Bichel op af vine fra den berømte vinproducent Monsanto i Toscana, som var et af de steder, man besøgte på cykelturen. Det var som altid en succes – og vinen blev serveret i rigtig flotte glas – hvilket var meget passende, da næste arrangement handlede om venetianske glas. Et emne vi heller ikke har haft før i foreningen.

Her gav Jan Kock os en introduktion til venetiansk glasproduktion især fra Murano. Det blev en interessant aften, hvor vi så mange former for glas, som øen i lagunen kan byde på.

Så fulgte et særarrangement i Bichels nyåbnede butik i Nørregade som opfølgning på cykelarrangementet. Her kunne foreningens medlemmer gratis smage på en lang række vine og delikatesser som kylling, oste mm. samt købe vin til fordelagtige medlemspriser. Så her var endnu en grund til at være medlem af foreningen.

Sidste arrangement i efteråret var den traditionelle juleafslutning. Det var endnu et dobbeltarrangement. Først fortalte foreningens forhenværende næstformand Renzo Casna veloplagt om den autonome provins Trentino, hvor Renzo stammer fra. Det gjorde han både levende og med stor entusiasme inklusive en personlig vinkel, som gjorde foredraget til en rigtig god oplevelse – inden vi skulle ovenpå til den traditionsrige julebuffet inkl. biscotti og vin santo.

Det gik som altid fint. Vi var rigtig mange deltagere, stemningen var i top, og vi opførte os også så godt, at vi håber, at vi kan få lov til at komme igen til næste år. Odense Katedralskole har som nævnt før truet med, at det blev sidste år, men det vil være trist, for vi kan jo ikke spise her i HH. Vi krydser fingre for mange flere juleafslutninger på Odense Katedralskole.

Ligesom sidste år tilbød foreningen i forbindelse med julearrangementet også medlemmerne mulighed for at købe lidt italienske specialiteter til jul. Og det blev igen en stor succes – hvor mange slæbte både Ulisses olie og Renzos parmesan med hjem i rigelige mængder.

Første arrangement i 2019 var med Marianne Gade, der med udgangspunkt i sin bog: Drømmen om Italien – fortællinger fra Abruzzo fortalte om (og læste op af), hvordan hun oplevede den italienske hverdag og mødet med en ny kultur, en ny by og dens borgere i den lille landsby Pacentro, hvor hun havde andel i en lejlighed. Selvom hun var bundet af sit manuskript, fik vi et godt indtryk af livet og fællesskabet i landsbyen og vigtigheden af at kende de rigtige personer, hvis behovet for hjælp opstod.

Sidste måneds arrangement skulle have været med kunsthistoriker Lise Seisbøll om Asger Jorn, men hun havde desværre rodet lidt med datoerne og allerede aftalt et andet foredrag på samme tidspunkt, så det måtte aflyses.

Som erstatning fik vi lektor og mag.art. Andreas Rude til at komme og fortælle om nogle af Roms kirker. Det gjorde han vidende med udgangspunkt i sin rejsebog “Kirker i Rom. Evighed og Erindring i Pavernes By”, hvor han især lagde vægt på kirkerne som faste holdepunkter og som erindringssteder. Han fokuserede på sammenhængen mellem historie og daglig brug, udsmykning og fromhedspraksis, det forvirrende og det forførende, der forhåbentlig kan gøre fremtidige besøg til Rom endnu mere spændende.

Arrangementet vil også blive husket, fordi der var ekstra meget bøvl med teknikken, men situationen blev reddet af den forhenværende formand, som adræt kravlede op ad stigen og kickstartede projektoren, så vi kunne se nogle billeder af Roms kirker.

Og så er vi fremme ved nutiden. Efter generalforsamlingen vil Ivan Z. Sørensen fortælle om H.C. Andersen og hans eventyr ”Metalsvinet”, som foregår i Firenze. Måske har nogle af jer allerede læst det. Det bliver uden tvivl spændende at høre.

Vi afslutter forårets arrangementer den 25. april, hvor vi skal høre en koncert med den dygtige sopran Christine Nonbo Andersen, der vil synge et program af overvejende italienske komponister og vil blive akkompagneret af koncertpianist Laurits Dragsted.

Det er længe siden, vi har haft et musikarrangement i foreningen, og Christine Nonbo Andersen har en helt vidunderlig stemme, så vi kan se frem til en fantastisk oplevelse – håber vi. Koncerten vil foregå i Odense Katedralskoles smukke festsal, hvor vi også er i forbindelse med julearrangementet.

Det er endnu et dobbeltarrangement, for efter koncerten vil der være fællesspisning, så vi slutter, som vi begyndte på Odeon. Vi satser på lidt god italiensk pasta, som bliver leveret af La Piazzetta i Vindegade. Vi håber, at der vil komme rigtig mange, så vi kan slutte sæsonen festligt med musik, sang og pasta. Det er også et lidt dyrt arrangement, men bestyrelsen synes, at medlemmerne skal forkæles, og at vi har råd til det.

Ole Østerby vil i kassererens fravær om lidt frfemlægge regnskabet, og her skal vi bl.a. drøfte foreningens økonomi. Det er bestyrelsens holdning, at vi fastholder kontingentet på det samme niveau, som vi har haft de sidste 8 år, dvs. 200 kr. for enkeltmedlemmer og 375 kr. for par. Økonomien ser rigtig fornuftig ud, og vi kan evt. opkræve lidt mere til de enkelte arrangementer, hvis der bliver behov for det.

Jeg vil slutte i samme optimistiske tone, som jeg begyndte. Det går godt i vores afdeling af Dante her i Odense. Der er nu 35 parmedlemmer og 38 enkeltmedlemmer, i alt 108 medlemmer.

Men endnu vigtigere er, at det er aktive medlemmer, som er flittige til at komme til arrangementerne. Det skyldes – håber vi – at I synes, at det både er nogle fagligt gode arrangementer, hvor I møder nogle spændende foredragsholdere, som kan lære os noget nyt og give os noget at tænke over – men det skyldes forhåbentlig også, at I synes, det er hyggeligt at komme i foreningen og få en snak med nogle af de andre medlemmer over et glas vin eller to plus lidt brød i bedste italienske stil, for i Italien hænger det kulturelle og det sociale jo naturligt sammen.