Referat af Generalforsamlingen 27.3 2019

Referat fra generalforsamling i Dante Alighieri den 27.marts 2019.

Ad 1- Valg af dirigent:

Flemming Bolding blev foreslået som dirigent og blev valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne.

 

Ad 2- Valg af referent:

Lise Lotte Helbing blev foreslået og valgt.

 

Ad 3- Formandens beretning:

Formanden meddelte, at han i sin beretning først og fremmest ville kigge tilbage på det forgangne år og se på, hvad der var foregået af aktiviteter i foreningen jf. vedtægternes krav om, at på den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år- men også kaste et kort blik ind i fremtiden.

Ved sidste års generalforsamling blev der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Karen Søvsø og Mogens Riis Laubjerg, så vi nu er 8 medlemmer i bestyrelsen. Det er lidt mere end de i vedtægterne krævede 5 medlemmer, men det er kun positivt, at der er mange, som har lyst til at være med.

Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde at konstituere sig som hidtil med Erik Mader som formand, Anne Marie Seesko som næstformand og Lise Lotte Helbing som sekretær. Mogens Riis Laubjerg overtog kassererposten fra Ole Toft Hansen, mens Ole Hansen, Edith Bay Nielsen og Karen Søvsø påtog sig praktiske opgaver.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v. Det sidste er stadig på ønskesedlen.

Men som det blev nævnt sidste år, så arrangerer Dante Århus både sprog- og studierejser, og her er man velkommen til at deltage- ligesom man kan deltage i de andre afdelingers arrangementer. Bl.a. har Århus i år to rejser med Mogens Nykjær som rejseleder til Firenze- som jo er emnet for aftenens foredrag lidt senere.

Bestyrelsen bestræber sig på at lave et varieret program og finde nogle gode foredragsholdere, selvom vi i sagens natur ikke altid kender foredragsholdernes evner til at formidle deres stof.

I år er det også lykkedes at placere arrangementerne på forskellige ugedage, så alle har haft mulighed for at komme.

Bestyrelsen arbejder- som vi plejer at sige – også ud fra den filosofi, at vi ikke vil udbyde et arrangement, som vi ikke selv har lyst til at gå til, og ikke servere vin, som vi ikke selv ville have lyst til at købe og drikke.

Det er som nævnt før den tidligere formand Flemming Bolding, der har formuleret dette mantra, og det er tydeligvis noget, der falder i medlemmernes smag, så det har vi fastholdt.

 

Arrangementer:

Siden sidste generalforsamling er der afholdt en lang række forskellige arrangementer.

Første arrangement efter generalforsamlingen var med Politikens forhenværende Italiens-korrespondent, Mette Rem og hendes mand Kenneth, som fortalte om italiensk madkultur og gav tips til nogle af Roms gode spisesteder med udgangspunkt i deres kulinariske guide ” Smagen af Rom”.

Efter foredraget var der smagsprøver af diverse madprodukter og vine fra deres webshop- Det italienske køkken.

Der var trængsel om bordene, og selv om vi forsøgte med en kønsopdeling, så opstod der hurtigt en markedsstemning, og mange medlemmer benyttede da også chancen for at købe et par italienske specialiteter med hjem. Så det var et arrangement med både noget til hovedet og maven inklusive et par tips til fremtidige rejser til Rom.

Lige efter sommerferien afholdt vi efterårets første arrangement med et besøg i Odeon, hvor foreningens tidligere formand, professor, dr.phil. Jørn Moestrup gav os en fin introduktion til Michelangelos fresker og senere guidede os rundt på den spændende udstilling.

Det blev noget af et tilløbsstykke med et deltagerantal tæt på 90- men selv i Det sixtinske kapel kan der være en slange i Paradis. Der kom nemlig en del fra Dante Århus, der ikke stod på vores tilmeldingsliste. Vi kan således kun se, når medlemmer af Dante-Odense tilmelder sig, idet de har et nummer i vores afdeling. Dette har vi efterfølgende gjort Flexminds opmærksom på. Så må vi håbe, at der findes en løsning.

Det store antal betød, at det desværre var svært for mange at høre, hvad Moestrup sagde- og det blev heller ikke bedre af, at Odeon ikke havde givet os det lokale til introduktionen, vi var blevet lovet, samt at der ikke var mulighed for headset i Odeon.

Jørn Moestrup gjorde det fint med sin store viden om historie og kunst, så det var rigtig ærgerligt, at ikke alle fik det fulde udbytte af anstrengelserne.

Ved fællesspisningen var der af ovennævnte grund heller ikke dækket op til alle, men mange var flinke til at rykke sammen og selv finde en plads. Det gik derfor, og ligesom ved andre arrangementer hjalp det med et glas vin, som Odeon gav som kompensation.

Formanden beklagede naturligvis på foreningens vegne, at det ikke blev som planlagt, men sagde samtidig tak til alle dem, der tog situationen med ægte Dante-overbærenhed.

I forbindelse med arrangementet skal det nævnes, at bestyrelsen efterfølgende besluttede at anbefale at tildele Jørn Moestrup og hans hustru, Esther Nyholm et æresmedlemskab i erkendelse af deres betydning for foreningen. Det betyder, at de ikke skal betale kontingent mere. De er desværre ikke tilstede i aften, så vi kan hylde dem, men bestyrelsen håber, at medlemmerne er enige med os i, at de har fortjent at blive æresmedlemmer. Jørn Moestrup fik selvfølgelig nogle flasker god vin som tak for foredraget. Og han var meget interesseret i at komme igen med et nyt emne.

Næste arrangement handlede om cykelture i Toscana og havde i første omgang ikke så mange deltagere, men vi fik til sidst pumpet cyklen og kom op på 25 deltagere.

Det skyldes nok, at der ikke er så mange aktive cyklister i medlemsskaren, har formanden ladet sig fortælle. Han synes dog, at de fleste medlemmer ser friske og rørige ud, og cykling er jo in, så det skulle prøves.

Selve arrangementet gik også fint. Lone og Steen Lund Hansen fortalte engageret om deres cykelrejser i Toscana, som især foregik omkring Siena. De kaldte det for cykelrejser for livsnydere, og de viste mange skønne billeder fra området. De havde medbragt et par flotte cykler, den ene med elmotor, hvilket gav lidt ekstra kolorit, så der var flere medlemmer, som blev fristet til at deltage.

Bagefter skænkede Lars Bo Henriksen fra Bichel op af vine fra den berømte vinproducent Monsanto i Toscana, som var et af de steder, man besøgte på cykelturen. Det var som altid en succes- og vinen blev serveret i rigtig flotte glas- hvilket var passende, da næste arrangement handlede om venetianske glas- et emne vil heller ikke har haft før i foreningen.

Her gav Jan Kock os en introduktion til venetiansk glasproduktion især fra Murano. Det blev en interessant aften, hvor vi så mange former for glas, som øen i lagunen kan byde på.

Derefter fulgte et særarrangement i Bichels nyåbnede butik i Nørregade som opfølgning på cykelarrangementet. Her kunne foreningens medlemmer gratis smage på en lang række vine og delikatesser, som kylling, oste m.m. samt købe vin til fordelagtige medlemspriser. Så her var endnu en grund til at være medlem af foreningen.

Sidste arrangement i efteråret var den traditionelle juleafslutning- endnu et dobbeltarrangement. Først fortalte foreningens forhenværende næstformand Renzo Casna veloplagt om den autonome provins Trentino, hvor Renzo stammer fra. Det gjorde han både levende og med stor entusiasme inklusive en personlig vinkel, som gjorde foredraget til en rigtig god oplevelse- inden vi skulle ovenpå til den traditionsrige julebuffet inklusive biscotti og vin santo.

Det gik som altid fint. Vi var rigtig mange deltagere, stemningen var i top, og vi opførte os også så godt, at vi håber, at vi kan få lov til at komme igen til næste år.

Odense Katedralskole har som nævnt sidste år truet med, at det blev sidste år, hvilket vil være trist, da vi jo ikke kan spise her i Historiens Hus. Vi krydser fingre for mange flere juleafslutninger på Odense Katedralskole.

Lige som sidste år tilbød foreningen i forbindelse med julearrangementet medlemmerne mulighed for at købe lidt italienske specialiteter til jul. Det blev igen en stor succes- hvor mange slæbte både Ulisses olie, pølse og guanciale samt Renzos parmesan med hjem i rigelige mængder.

Første arrangement i 2019 var med Marianne Gade, der med udgangspunkt i sin bog: Drømmen om Italien-fortællinger fra Abruzzo fortalte om ( og læste op af ), hvordan hun oplevede den italienske hverdag og mødet med en ny kultur, en ny by og dens borgere. Der var tale om den lille landsby Pacentro, hvor hun har andel i en lejlighed. Selvom hun var bundet af sit manuskript, fik vi et godt indtryk af livet og fællesskabet i landsbyen og vigtigheden af at kende de rigtige personer, hvis behovet for hjælp opstod.

Sidste måneds arrangement skulle have været med kunsthistoriker Lise Seisbøll om Asger Jorn, men hun havde desværre rodet lidt med datoerne og allerede aftalt et andet foredrag på samme tidspunkt, så det måtte aflyses.

 

Som erstatning fik vi lektor og mag.art. Andreas Rude til at komme og fortælle om nogle af Roms kirker. Det gjorde han vidende og med udgangspunkt i sin rejsebog ”Kirker i Rom. Evighed og Erindring i Pavernes By”, hvor han især lagde vægt på kirkerne som faste holdepunkter og som erindringssteder. Han fokuserede på sammenhængen mellem historie og daglig brug, udsmykning og fromhedspraksis, det forvirrende og forførende, der forhåbentligt kan gøre fremtidige besøg til Rom endnu mere spændende.

Arrangementet vil dog også blive husket, fordi der var ekstra meget bøvl med teknikken, men situationen blev reddet af den forhenværende formand, som adræt kravlede op ad en stige og kickstartede projektoren, så vi kunne se nogle billeder af Roms kirker.

Og så er vi fremme ved nutiden. Efter generalforsamlingen vil Ivan Z. Sørensen fortælle om H.C. Andersen og hans eventyr ” Metalsvinet”, som foregår i Firenze. Måske har nogle af jer allerede læst det. Det bliver uden tvivl spændende at høre.

Vi afslutter forårets arrangementer den 25.april, hvor vi skal høre en koncert med den dygtige sopran Christine Nonbo Andersen, der vil synge et program af overvejende italienske komponister og vil blive akkompagneret af koncertpianist Laurits Dragsted.

Det er længe siden, vi har haft et musikarrangement i foreningen, og Christine Nonbo Andersen har en helt vidunderlig stemme, så vi kan se frem til en fantastisk oplevelse- håber vi. Koncerten vil foregå i Odense Katedralskoles smukke festsal, hvor vi som tidligere nævnt er i forbindelse med julearrangementet.

Der er tale om endnu et dobbeltarrangement, idet der efter koncerten vil være fællesspisning. Vi slutter derfor med fællesspisning, som vi begyndte ved arrangementet på Odeon, blot denne gang på Katedralskolen. Vi satser på lidt god italiensk pasta, som bliver leveret af La Piazzetta i Vindegade. Vi håber, at der vil komme rigtig mange, så vi kan slutte sæsonen festligt med musik, sang og pasta. Der er tale om et lidt dyrt arrangement, men bestyrelsen synes, at medlemmerne skal forkæles, og at vi har råd til det.

Om lidt vil foreningens ene revisor Ole Østerby i kassererens fravær aflægge regnskab, hvor vi bl.a. skal drøfte foreningens økonomi. Det er bestyrelsens holdning, at vi fastholder kontingentet på det samme niveau, som vi har haft de sidste 8 år, dvs. 200 kr. for enkeltmedlemmer og 375.kr. for par. Økonomien ser rigtig fornuftig ud, og vi kan evt. opkræve lidt mere til de enkelte arrangementer, hvis der bliver behov for det.

Formanden sluttede i samme optimistiske tone, som han begyndte og oplyste, at det går godt i vores afdeling af Dante her i Odense. Der er nu 35 parmedlemmer og 38 enkeltmedlemmer, i alt 108 medlemmer.

Men endnu vigtigere er, at det er aktive medlemmer, som er flittige til at komme til arrangementerne. Det skyldes- håber vi- at I synes, at det både er nogle fagligt gode arrangementer, hvor I møder nogle spændende foredragsholdere, som kan lære os noget nyt og give os noget at tænke over- men det skyldes forhåbentligt også, at I synes, det er hyggeligt at komme i foreningen og få en snak men nogle andre medlemmer over et glas vin eller to plus lidt brød i bedste italienske stil, for i Italien hænger det kulturelle og det sociale jo naturligt sammen.

Der blev udtrykt tak til formanden for beretningen.

Der var ikke yderligere spørgsmål hertil.

Vedrørende æresmedlemsskab for Jørn Moestrup og Esther Nyholm var medlemmerne enige i tildelingen heraf.

 

Ad. 4. Kassereren aflægger regnskab:

Da foreningens kasserer Mogens Riis Laubjerg ikke kunne være tilstede gennemgik revisor Ole Østerby regnskabet.

Han oplyste, at revisorerne først kigger på, om pengene er i kassen, hvilket de er her. Der tages nogle stikprøver. De viste, at det hele var i orden.

Vedrørende indtægter blev det oplyst, at entreindtægter er såvel kontante indbetalinger som det, der er betalt via Flexminds. Beløbet udgør i alt 58.829kr., hvilket der kan drives forretning for.

Vedrørende udgifter blev det oplyst, at der i tallet på 19.804 kr. er en stor udgift til arrangementet på Odeon, men at honoraret til de enkelte foredragsholdere er på mellem 1500 kr. og 2000 kr. eller blot et par flasker vin ved nogle arrangementer.

Dertil kommer udgifter til transport til foredragsholdere, lokaleleje og udgifter vil vin, ost, brød m.m.

Vedrørende udgiftsposten til bestyrelsesmøder blev det oplyst, at der tidligere blev afholdt møder i butikken hos Bruno Jensen ud fra princippet om sammenskudsgilde, da han var medlem af bestyrelsen, men at man nu er begyndt at afholde det privat, og at der derfor er refunderet nogle udgifter i forbindelse hermed.

Mht. udgifter til foreningens hjemmeside blev det oplyst, at det kun er hvert andet år, at der betales hertil.

Efter afholdelse af udgifter på 50.510 kr. er overskuddet 8.319 kr.

Da egenkapitalen i 2017 var på 16.158 kr. er der med overskuddet for 2018 en egenkapital på 24.477 kr.

Det blev oplyst, at foreningen ikke betaler så meget til Flexminds, men at der nok tjenes på, at det enkelte medlem betaler gebyr i forbindelse med betalingerne. Foreningen har anmodet om et udkast fra Flexminds over samlede betalinger og indtægter. Det meddeles, at formanden har modtaget et sådant udkast, og at den nye bestyrelse vil se på det.

Det blev konstateret, at der er tale om en formuende forening. Derfor har man også besluttet at afslutte sæsonen med et rigtig fint arrangement. Beløbet for deltagelse i musik- og pastaarrangementet er sat til beskedne 100 kr. for både musik, mad og vin.

Det blev tillige nævnt, at det ved en tidligere generalforsamling blev besluttet at sætte prisen op for deltagelse i julearrangementet, således at der næsten nu betales, hvad det koster. Arrangementet i Odeon fik foreningen forhandlet ned i pris.

Regnskabet blev godkendt. Der blev udtrykt tak til Ole Østerby .

Vedrørende kontingent blev det besluttet med enighed fra salen, at dette er uændret.

 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6. Valg til bestyrelsen:

Det blev oplyst, at 4 personer i bestyrelsen af uransagelige grunde vil træde ud af bestyrelsen, nærmere bestemt Anne Marie Seesko, Lise Lotte Helbing, Edith Bay-Nielsen og Ole Toft Hansen. Flere af dem har været medlemmer i mange år.

Heldigvis har tre personer meldt sig til at træde ind i bestyrelsen, nærmere bestemt Kirsten Hjernø, Ingelise Villadsen og Solveig Bennike.

Alle tre præsenterede sig på fornem vis og oplyste, hvad de kunne tænke sig at bidrage med.

Der var ingen andre, der meldte sig, hvorefter alle tre ovennævnte kandidater blev valgt.

 

Ad 7. Valg af revisorer:

Bruno Jensen og Ole Østerby blev foreslået genvalgt. De erklærede sig villige hertil og blev valgt.

 

Ad 8. Brainstorm om ideer til kommende arrangementer:

Følgende emner/foredragsholdere blev nævnt:

  1. Morten Beiter – fx om mafiaen og det nuværende Italien.

Det blev oplyst fra foreningen, at det tidligere var overvejet, men at foredragsholderen er meget dyr, men da vi har en del midler nu, vil der måske være mulighed for det.

  1. Kontakt til uddannelsesinstitutioner, hvor unge italienere studerer her i DK.
  2. Fynbomalerne i Italien. Dette har tidligere været behandlet i foreningen, men måske man kunne se på det fra en anden vinkel, herunder også inddrage Civita d`Antino. Foredraget kunne eventuelt foregår på Faaborg museum med spisning på cafeen eller et andet sted. Der blev i den anledning også nævnt Kerteminde og Johannes Larsen museet.
  3. Jesper Buhl – opera og italienske komponister.
  4. Thomas Harder. Da han også er dyr, skal der træffes et valg mellem ham og Morten Beiter. Der kan eventuelt også kræves en højere entre ved nogle af arrangementerne.
  5. Julekrybber og den bagvedliggende historie.
  6. Tendenser i moderne italiensk malerkunst eller design (dette blev nævnt lidt senere af et af medlemmerne)

Bestyrelsen takkede for forslagene.

Ad 9. Evt.

Der blev sagt farvel og udtrykt tak til de 4 ovennævnte medlemmer, der trak sig fra bestyrelsen. Det blev tilkendegivet, at man havde haft et rigtig godt samarbejde og hyggeligt samvær.

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede i bedste amerikanske stil – ikke fordi han var ynder af den nuværende præsident – med ordene ” Keep Dante Alighieri great”

Lise Lotte Helbing-sekretær.