13. marts kl. 19.30 : foredrag om Borgia-familien og paverne

Foreningen Società Dante Alighieri inviterer herved til et foredrag ved Torben Hangaard:

Borgia-familien
Onsdag den 13 marts, kl. 19.30
Århus Universitet,
NB: I de “gule bygninger”, i Nordøsthjørnet. Bygning 1324, lokale 011
Se kort:  KLIK HER

Skildringen af familien Borgias storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgiapaven Alexander den 6. og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling helt frem til i dag.
Borgiaerne regerede Rom i renæssancen, som er tiden omkring år 1500, og uden dem ville megen kunsthistorie aldrig være kommet til verden.
Interessen for kunst og litteratur er et meget positivt træk hos denne familie, der i tillæg havde en mørk side, som medførte et uendeligt magtstræb uden hensyn til andre – ja, endog uden hensyn til egne familiemedlemmers ve og vel i nogle situationer.
Ledelsen i denne familie bestod af pave Alexander den 6. og han søn Cesare, og den ene var mere brutal end den anden, skønt det kom til udtryk på forskellige måder.
Den smukke datter Lucrezia med det dårlige rygte var i virkeligheden en stakkel, der blev udnyttet af sin fader og sin broder til deres egen fordel for at ende sin tilværelse i en ung alder, men dog med nogle lykkelige år i Ferrara i den sidste levetid.
Borgiaernes storhedstid er således et drama, der stadig kan følges i Rom. Skildringen er spændende som en kriminalhistorie og leverer et indtryk af en meget brutal by i tiden omkring år 1500.
Ligeledes gives et indblik i en verden, som er forudsætning for vor egen tilværelse og så forskellig fra vor måde at leve på.

Torben Hangaard  er sognepræst i Vollsmose, hvor han har været de fleste af sine 33 år som præst. Byen Rom med den store og betydningsfulde historie har altid haft hans interesse, og i sine unge dage opholdt hans sig i byen en længere årrække for at studere kirkehistorie, hvilket har medført årlige ophold i byen i kortere eller længere tid.
Ligeledes har det ført til en lang række artikler og kronikker, ligesom det har resulteret i en række bøger om Rom. Hans bog nummer 11 om byen udkom således i november.
Dertil har han gennem årene holdt et stort antal foredrag om sider af byens historie i såvel ind-som udland.
Det skal også nævnes, at han gennem mere end 30 år har arrangeret studiekredse med årlige ophold i Rom, hvor deltagerne er blevet vist rundt i byens mysterier.   

Medlemmerne af  Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang; mens ikke-medlemmer og gæster betaler kr. 50/person/foredrag.
Gæster og ikke-medlemmer skal tilmelde sig foredraget ved at indsætte beløbet på Foreningens konto i Danske Bank:
Registernummer 1551,
Kontonummer 8013845.
Oplys venligst navn(e) og “Borgia”.
(Måske ville det være en god idé spare de 50 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen, og samtidig få adgang til 10-15 arrangementer).

Vi håber at se mange interesserede til dette foredrag, hvor der bydes på et glas vin og en snak med foredragsholderen efter foredraget.