Viborg

Velkommen til den Italienske Forening i Viborg

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v.

Forårets foredrag er på plads, se under NYT FRA VIBORG. Husk generalforsamling i forbindelse med mødet 14. marts. Mad i Maj bliver den 17. maj. Flere oplysninger senere.

Det er tid for betaling af kontingent for sæsonen 2012-2013.  Kirsten vil elske ikke at skulle skrive en rykker til dig. Klik på Medlemskab-knappen til venstre.

Send din e-mailadresse til formanden eller kassereren (se under Kontakt), så kommer du på e-postlisten (og foreningen sparer portoudgifter).

Om os

Medlemmerne af foreningen er en bred vifte af mennesker, der interesserer sig for Italien; kulturen, samfundet, og ikke at forglemme maden og vinen.

Kendskab til det italienske sprog er selvfølgelig ikke en ulempe, men det er absolut ikke en nøvendig forudsætning for at deltage. Alle vores foredrag m.m. forgår på dansk.

Såfremt andet ikke fremgår af sæsonens program foregår alle foreningens arrangementer i Katedralskolens bibliotek med indgang i den nordlige ende af ballustraden

 

Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende pr marts 2012:

Formand:  Johs.Thomsen, Bøgevej 25, 8800 Viborg, http://johsthomsen.wordpress.com/

Næstformand: Arild Petersen, “Annexet”, Mageløs 1, 8800  Viborg (86626130)

Kasserer: Kirsten D. Nielsen, Rismarken 2, 8800 Viborg (86621829)

Medlem af bestyrelsen: Niels Hadrup, Sct.Matthias Gade 14, 8800 Viborg (86625683)

Medlem af bestyrelsen: Bjarne Torp, Veldsparken 13, 8830 Tjele (86652725/40470964)

 

Læs mere på:  https://danteviborg.wordpress.com/