Viborg. Program for foråret 2015

Hvis andet ikke fremgår af sæsonens program, foregår alle foreningens arrangementer kl. 19.30 i Viborg Katedralskoles bibliotek med indgang i den nordlige ende af ballustraden. Døren vil normalt være åben fra 19.15 til 19.45.

Alle deltagere betaler kr 25,- ved indgangen (også medlemmer og gæster). Ved deltagelse i flere arrangementer, ser Foreningen meget gerne, at man melder sig ind.

 

5. februar kommer Charlotte Sylvestersen med ”ITALIEN FRA VIA PLANA TIL POLITIK”
Efter 25 år i Via Plana i Milano tager journalist og rejseleder Charlotte Sylvestersen med udgangspunkt i egne og andres italienske fordomme og erfaringer os med på en spændende og optimistisk rejse gennem et Italien, der endnu engang i verdens og måske for første gang også i egne øjne står med ryggen mod muren på afgrundens rand… eller hvor ligger håbet?  Italienerne er jo kendt som verdensmestre i at overleve og finde optimismen.

Charlotte Sylvestersen redigerer hjemmesiden www.italy.dk og er korrespondent for DR i Italien

 

3. marts: afholdes generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægternes § 9:

På den ordinære generalforsamling 1) aflægges beretning om virksomheden i det forløbne

virkeår, 2) fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab – mindst 14 dage før

generalforsamlingen skal regnskabet være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen

nærmere angivet måde -, 3) behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen, og 4) foretages valg af bestyrelse, revisor og

revisorsuppleant.

Da ingen er på valg i 2015 bortfalder punkt 4

Efter generalforsamlingen vises filmen Le quattro Volte

“Le quattro volte” er et poetisk billede af livets cyklus, naturen og de ubrudte traditioner, der finder sted et sådan tidsløst sted midt i Italiens frodige bjerge. Det er historien om en sjæl, der flytter sig gennem fire liv. En gammel gedehyrde bor på sine sidste dage i en landsby. Han har sin daglige kamp med at få uregerlige snegle og andre anarkistiske naturelementer til at makke ret. En film der balancerer imellem tilstande af absolut sort humor, poetisk nærvær og eksistentiel hverdagsreflektion med sans for skønheden i den mindste detalje. 

1t 28min
Filmen vandt bl.a. hovedprisen på CPH:DOX 2011 og Juryens Særpris ved Cannes Film festival.
Instruktør: Michelangelo Frammartino 2010

Manuskriptforfatter: Michelangelo Frammartino

Medvirkende: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano

Produktion: Vivo film, Essential Filmproduktion, Invisible Film, ventura film

Land: Italien, Schweiz, Tyskland

Filmen er stillet til rådighed af Dante Alighieri i Aarhus og biografen ”Øst for Paradis”

 

7. pril: Cand.mag. rektor emeritus Henning Galmar

Giotto – den store fornyer i europæisk kunst

De fleste forbinder sikkert Giotto med Assisi, hvor man finder hans billedcyklus om Den hellige Frans. Nogle er måske også klar over, at der findes spændende Giottobilleder i Firenze. Faktisk findes hans hovedværk dog i Padova i det såkaldte Arenakapel eller Cappella degli Scrovegni, og det fremstår nu efter mange års restaureringsarbejde i fremragende stand.

Foredraget vil koncentrere sig om dette hans hovedværk, men vil også komme ind på andre af hans værker, og vi skal studere, hvordan hans teknik og komposition afviger radikalt fra den byzantinske kunst, som havde været dominerende i næsten 1000 år.

Nyere forskning har interesseret sig for, i hvor høj grad det er Giotto, der har ansvaret for, at kunsten helt ændrer karakter, eller om der kan være tale om inspiration fra det samtidige nybrud i kunsten, der kan spores længere mod øst i f. eks. Chorakirken i Konstantinopel. Også denne diskussion vil blive behandlet.

 

Dato for MAD i MAJ kommer senere.