Torsdag den 28. maj. Foredrag “Mordet i Firenzes Domkirke” v/ Henning Galmar

Foreningen Società Dante Alighieri inviterer til et foredrag ved cand. mag. cand. mag. Henning Galmar:

”Mordet i Firenzes domkirke”

 Torsdag den 28. maj, kl. 19.30

Aarhus Universitet,

NB: I de “gule bygninger”, i Nordøsthjørnet.

Bygning 1324, lokale 011

Se kort på dette LINK 

 

NB: LINK til “print-selv-og medbring-noter” til foredraget: PRINT SELV, noter til foredraget

Mordet i Firenzes domkirke

Søndag 26. april 1478 var Firenzes domkirke rammen om et attentat rettet mod en af datidens mest indflydelsesrige familier i Italien, Medicierne.

Planlægningen, udførelsen og optrevlingen af komplottet er spændende som en moderne thriller, og de politiske følger meget oplysende for vores forståelse af magtforholdene i datidens Italien.

For ret nylig har en amerikansk forsker med italienske aner fremdraget hidtil upåagtede aspekter ved den spegede sag. De kaster ikke alene et dårligt lys over pavestolen, men udpeger også en af datidens kendteste og mest farverige renæssanceskikkelser som en vigtig brik i spillet.

Foredraget vil ikke mindst i kraft af mange billeder være en glimrende introduktion til renæssancens Firenze i storhedstiden.

Henning Galmar har tidligere gæstet og begejstret foreningens medlemmer med sine altid meget velforberedte foredrag, som formidles med stor indsigt og fortællerglæde

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til foredraget og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser på blot på anfordring gyldigt medlemskort; mens gæster (=ikke-medlemmer) betaler kr. 100/person og køber adgangsbillet:
Ikke-medlemmer skal tilmelde sig foredraget ved at købe adgangsbillet via dette LINK

Efter foredraget bydes som vanlig på et glas vin og med mulighed for en god snak med Henning Galmar og med de øvrige medlemmer