Referat af Generalforsamling i Dante Alighieri tirsdag den 28. marts 2017

Generalforsamling i Dante Alighieri tirsdag den 28.marts 2017 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C:

 

Ad 1: Valg af dirigent:

Knud Ole Reffstrup blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at alle formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling var overholdte.

 

Ad 2: Valg af referent:

Lise Lotte Helbing blev valgt til referent.

 

Ad 3: Formandens beretning:

Flemming Bolding meddelte, at i en tid, hvor det såkaldte postfaktuelle samfund er fremherskende, er det rart at vide, at der dog er noget, der ikke bare er alternative fakta. Og det ” noget” er, at det går forrygende godt i vores forening. Da de fleste af os, der sidder her, trådte ind i bestyrelsen for 6 år siden, havde vi et mål om, at vi gerne ville blive større, måske nå et medlemstal på 50. Det var ambitiøst! Men lige nu har vi 109 medlemmer,-og så er det ikke engang løgn! Nu er det jo sådan, at en forenings levedygtighed ikke blot afhænger af antallet af medlemmer, men også af deres engagement og deltagelse.- Også her er der grund til begejstring. Der har været rigtig flot tilslutning til årets arrangementer.

Ser vi på dem, ja, så har vi igen i år været vidt omkring.

Vi begyndte umiddelbart efter generalforsamlingen med en rejse ind i vor navnefar, Dantes værker. En af landets førende eksperter, Hanne Roer fra Københavns Universitet, var ” rejsefører”, og det var en meget flot tur.

I det følgende arrangement bevægede vi os ind i musikken. Her var det den klassiske guitarist, Fabio Federico, der med sit smukke spil (og fuldstændig ” unpluged”) tryllebandt os i Katedralskolens smukke Solennitetssal.

Så var det forår og tid til en tur på Flora Frankfri. Der var store rabatter, men få deltagere, så derfor har vi besluttet foreløbig at holde en pause med det arrangement.

Ud fra devisen: ” mennesket lever ikke af ånd alene” åbnede vi efterårets program med en totalbooking af restaurant ” I Pupi Siciliani”. Det er en lille restaurant, men det er jo som bekendt ikke størrelsen, det kommer an på. Vi fik her en dejlig 3-retters menu kreeret af kok og indehaver Antonio Parisi.

I oktober holdt filosof og kulturformidler Rene´Juul et glimrende foredrag om renæssancen med udgangspunkt i den geniale Leonardo da Vinci, og vi sluttede året med et besøg af Bente Schrøder Rasmussen, der i en årrække har arbejdet på Det danske institut i Rom. Hun har oversat bøger af satirikeren Ascanio Celestino og fortalte meget levende en række historier både om og af denne ” nye Dario Fo”!

Herefter bevægede vi os ( igen-igen) op i Katedralskolens kantine til en god gang mad og vin. Vi var rigtig mange deltagere, stemningen var i top og vidste man ikke bedre, ville man tro, at der var tale om en stor og meget animeret fætter-/kusinefest!

I indeværende år er vi kommet godt fra start. 1.februar gav Jane Hjarl Petersen (fra SDU) en superskarp beskrivelse af Thorvaldsen, og hvordan han, som eksponent for 1800-tallets kunst, vendte tilbage til antikkens verden som nyt forbillede.

Kort efter var det Toscana der var på programmet. Forfatterne til bogen ” Toscana-maden, vinen, kulturen og landskabet” holdt et meget levende foredrag om den region, vi alle holder så meget af. Tilslutningen var stor,-over 50 personer deltog denne mandag i februar.

Og så er vi fremme ved nutiden. ” Lige om lidt”, vil Niels-Martin Josefsen fortælle om ” Commedia dell`arte”. Den teaterform, som både Moliere og Holberg står i dyb gæld til og som skabte noget af en revolution i teaterhistorien. Glæd jer!

Som nævnt er vi nu en levedygtig forening. Den lille forpjuskede ælling har foldet svanevingerne ud. Det skyldes gode arrangementer, men det skyldes især jeres opbakning. Jeres utrættelige arbejde som foreningens ambassadører ude i ” virkeligheden” (i golfklubben, bridgeklubben, grundejerforeningen og andre steder) er uvurderlig. Tak skal I ha` for det, og tak for ordet.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 4: Kassereren aflægger regnskab (regnskabet er vedhæftet dagsordenen):

Kassereren gennemgik de enkelte poster og forklarede baggrunden for tallene.

Han oplyste bl.a., at der var 18, der ikke havde betalt. Fra Flexmind kommer der en meddelelse ca.14 dage før et medlemskab skal forlænges. Derudover kommer der 3 dage før en påmindelse. Betales der ikke her kommer der ikke flere påmindelser.

Det blev oplyst, at der ikke er tanker om kontingentforhøjelse.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.

 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

 

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Bruno Jensen, Renzo Casna og Flemming Bolding ønsker efter 6 år at udtræde af bestyrelsen.

Ole Hansen og Ole Toft Hansen har indvilget i at stille op.

Der var ikke yderligere, der meldte sig, men antallet af medlemmer lever op til vedtægterne.

Ole Hansen og Ole Toft Hansen blev valgt til bestyrelsen.

 

Ad 7: Valg af revisorer:

Ole Østerby ville godt fortsætte og Bruno Jensen var indforstået med fremover at være revisor.

Dette blev godkendt.

 

Ad 8: Eventuelt:

Det blev nævnt, at der var problemer med forlængelse af medlemskab. Især med mailadresse. Bruno Jensen oplyste, at der var et nummer til Flexmind, som man kunne ringe til, hvis der var problemer.

Flemming Bolding fik stor tak fra salen for sin tid som formand for foreningen. Det blev oplyst, at han var en del af grunden til, at der nu var så mange medlemmer.

Knud Ole Reffstrup opfordrede til gennemgang af vedtægterne mhp revision af disse.

Flemming Bolding reklamerede for arrangementet i foreningen den 19.april 2017, hvor den tidligere ambassadør i Rom, Birger Riis-Jørgensen kommer og causerer om Italien og den italienske økonomi, men også fortæller om egne oplevelser i forbindelse med embedet.

Han meddelte, at hvis der er problemer med tilmelding til arrangementet, kan man skrive til ham.

 

Der blev sluttelig takket for god ro og orden.

 

Lise Lotte Helbing

referent