Program forår 2022

 

ONSDAG den 2. februar 2022 kl. 19 – 21 i auditoriet på Esbjerg Gymnasium og HF

  1. Generalforsamling i henhold til vedtægterne
  2. Foredrag ved Sven T Jensen om Romerske Synsbedrag (ca. 20-21)

I Pausen serveres et glas vin

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal tilmelde sig købe billet til 0 kr. LINK .

 

ONSDAG den 2. marts 2022 kl. 19 – 21 i auditoriet Esbjerg Gymnasium

Mussolinis Tredje Rom

Foredrag ved Nils Arne Sørensen

I 1922 overtog fascisternes leder, Benito Mussolini, regeringsmagten i Italien. Han havde store ambitioner. Italien skulle genrejses som stormagt, landet skulle moderniseres og befolkningen genopdrages: der skulle skabes nye, fascistiske mennesker. Som en del af dette projekt begyndte fascisterne at forandre byen Rom, så den kunne være en passende hovedstad; de ville skabe et nyt Rom, et tredje Rom efter kejsernes og pavernes. Foredraget vil efter en introduktion til fascismen fortælle om, hvordan fascisterne gennem omfattende udgravninger og saneringsprojekter i det historiske centrum synliggjorde de fortider, som de så sig som arvinger til, men også hvordan de med monumentalt byggeri fremstillede deres egne idealer om et moderne fascistisk samfund befolket af nye mennesker.

Nils Arne Sørensen er professor i moderne historie ved SDU.

Efter/under foredrag et glas vin.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 50 pr. person. Billet købes via dette LINK .

 

ONSDAG den 20. april 2022 kl. 19 – 21 i auditoriet Esbjerg Gymnasium

Situationen i Italien nu og det usynlige Rom

Foredrag ved Jesper Storgaard Jensen

Jesper Storgaard vil fortælle om situationen i Italien og om sin til april udkommende bog Det usynlige Rom. Jesper skriver Det er ikke en turistbog, men derimod en bog, der fortæller om det Rom, som turisterne aldrig kommer i kontakt med. Heraf titlen ”Det usynlige Rom”.

Jesper holdt sidste år tre online foredrag om Italien, foredrag vi viste i Dante Sydvest.

Endvidere udgiver han et nyhedsbrev, se https://www.detusynligeitalien.dk/

Jesper Storgaard Jensen, bosat i Rom, er tidligere ambassaderåd, nu freelance forfatter, journalist og fotograf

Efter/under foredrag et glas vin.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang til arrangementet og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort. Gæster (=ikke-medlemmer) skal købe billet og betale kr. 50 pr. person. Billet købes via dette LINK .

 

GENERELT:

Der tages forbehold for coronavirus og for ændringer i programmet.

Skulle du endnu ikke have meldt dig ind, kan du indmelde dig og betale et årskontingent ved at følge dette link:  http://www.dante-alighieri.dk