Program – Efterår 2017

(NB: Links til tilmelding til arrangementerne bliver med rettidig omhu oprettet lige efter sommerferien)

 

Mandag den 25.9 kl. 19.00   

Mussolini, fascismen og Rom

Nils Arne Sørensen vil denne aften fortælle om, hvordan Mussolini og fascismen har sat sit præg på Rom. I 1924 fremlagde fascisternes leder og Italiens statsminister, Benito Mussolini, sine visioner for, hvordan hans styre ville forandre Rom. Byens storslåede historiske arv skulle gøres mere synlig, men Rom skulle også gøres til en moderne by, der var en passende hovedstad for det fascistiske styre, der betegnede sig selv som både revolutionært og moderne. I de følgende 19 år lod Mussolini og fascisterne handling følge ord: Roms historiske centrum blev forandret; der skød nye boligkvarterer op uden for de gamle romerske bymure, og i store sportsanlæg og i udstillingsbyen, EUR, syd for Rom fik fascisternes mulighed for at fremstille deres visioner om et nyt, moderne samfund i ren form. Foredraget fortæller denne historie og viser, hvordan fascismens aftryk fortsat er meget synligt i Rom i dag – og det kommer også med bud på, hvordan det kan være.

Nils Arne Sørensen er professor i moderne historie, SDU.

Aftenen afsluttes, som vi plejer, med et glas vin – eller to!!

Pris for medlemmer kr. 0. Ikke-medlemmer betaler kr. 50. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/   (Sidste frist for tilmelding er den 24.9.)

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

 

 

Tirsdag den 24.10 kl. 19.00  

Himmelsk Vin og Jordisk Føde. Etruskernes banketter

Annette Rathje vil fortælle om etruskernes kultur og spisevaner. Etruskerne var kendte i antikken for at være levemænd og -kvinder. Dette foredrag vil belyse, hvor meget den nyere arkæologiske forskning har hjulpet os til at forstå, hvordan og hvad etruskerne spiste og drak. Banketternes betydning som værende statusgivende og identitetsskabende understreges i en tvær-historisk gennemgang af den etruskiske kultur fra de tidlige etruskere 900 f.v.t til de sidste århundreder før Kristi fødsel,  hvor de kommer under romersk herredømme.

Annette Rathje er mag.art og lektor emerita i klassisk arkæologi ved Københavns Universitet.

Aftenens kulinariske emne skal selvfølgelig afsluttes med et glas vin!.

Pris for medlemmer kr.50. Ikke-medlemmer betaler kr. 100. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/   (Sidste frist for tilmelding er den 23.10.)

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

 

Onsdag den 8.11. kl. 19.00 

Oplev og smag vidunderlige Piemonte

Piemonte Jørgen kommer og fortæller om den skønne region Piemonte i Norditalien med fokus på områdets fantastiske vine. Jørgen har rejst i Piemonte igennem mange år og været rejseleder på mange ture med besøg på regionens vingårde og gastronomiske produktionssteder med fokus på slow food. Der bliver endog mulighed for at smage 4 forskellige vine, som repræsenterer området bedst. Piemonte Jørgen vil fortælle om vinene og producenterne. Smagningen ledsages af lidt spiseligt og er inkluderet i prisen.

Piemonte Jørgen arrangerer rejser og importerer selv produkter fra Piemonte. Se links for yderligere information: http://www.piemontevine.dk/shop/profile.html og http://www.piemonterejser.dk/shop/frontpage.html

Pris for medlemmer kr. 60. Ikke-medlemmer betaler kr. 100. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/   (Sidste frist for tilmelding er den 5.11.)

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

 

Onsdag den 29.11. kl. 18.30   

Juleafslutning og Mussolinikanalen

Inden årets festlige juleafslutning vil Bernhard Hagen fortælle om Mussolini-kanalen, som er en historisk roman af Antonio Pennacchi. Romanen har en hel familie – Peruzzierne – som hovedperson. Vi møder dem i begyndelsen som revolutionære socialistiske fæstebønder i Nordøstitalien omkring 1900. En skelsættende begivenhed er deres udvandring i 1932 til det tidligere sumpområde syd for Rom, som det fascistiske regime havde ladet dræne og opdyrke. Gennem slægtens historie fortælles 50 års italienshistorie, fra slutningen af 1800-tallet frem til De Allieredes befrielse af Mellemitalien i foråret 1944. Det er Italiens historie i frøperspektiv og i bondeperspektiv og med et markant og meget kontroversielt historisk-politisk budskab omkring den fascistiske periode. – Foredraget vil især diskutere dette centrale budskab. Men også andre temaer vil blive berørt i foredraget: Forfatteren, den historiske roman, den litterære inspiration og fortællerrollen.

Bernhard Hagen er cand. mag. i historie, samfundsfag og italiensk. Tidligere lektor på Aarhus Katedralskole. Censor på Aarhus Universitet i italiensk historie og samfundsforhold.

Efter foredraget går vi op i Katedralskolens kantine for at indtage den traditionsrige julebuffet. Det bliver spændende om der kommer biscotti? Prisen inkluderer mad og vin.

Pris for medlemmer kr.225. Ikke-medlemmer betaler kr. 300. Tilmelding (og betaling) sker via dette link:    http://flexbillet.dk/dante-odense/   (Sidste frist for tilmelding er den 24.11.)

Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C.

 

Vel mødt til foreningens arrangementer!