Mordet i Firenzes domkirke

Mordet i Firenzes domkirke

 

Søndag 26. april 1478 var Firenzes domkirke rammen om et attentatforsøg rettet mod en af datidens mest indflydelsesrige familier i Italien, Medicierne.

Planlægningen, udførelsen og optrevlingen af komplottet er spændende som en moderne thriller, og de politiske følger meget illustrative for vores forståelse af magtforholdene i datidens Italien. For ret nylig har en amerikansk forsker med italienske aner fremdraget hidtil upåagtede aspekter ved den spegede sag.  

 

De kaster ikke alene et dårligt lys over pavestolen, men udpeger også en af datidens kendteste og mest farverige renæssanceskikkelser som en vigtig brik i spillet.

 

Hvem: Henning Galmar

 

Hvor: Foredragssal på FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg

 

Hvornår: ons. den 17. april kl. 19.30