Mandag, den 10. september 2018, kl. 19.00. Nord-Sydkonflikten i Italien

Foredrag ved Bernhard Hagen

Nord-Sydkonflikten i Italien

Dante Sydøst indbyder til efterårets første foredrag – ved cand.mag. Bernhard Hagen

Sted: Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia (Det er nemmest at parkere i Kongensgade, ud for Trinitatis Kirkegård).

Kort: Se dette LINK :  https://www.google.dk/search?authuser=0&ei=VRl3W9jCHsWb6ATOvrDgBQ&q=Danmarksgade+61%2C+Fredericia&

Dante Sydøst har efterhånden haft besøg af Bernhard Hagen en række gange. Vi kender ham som en meget engageret og vidende foredragsholder. Dette foredrag har han lavet specielt til Dante Sydøst! Vi glæder os til foredraget – som er blevet endnu mere vedkommende med den aktuelle politiske situation i Italien.

Nord-Sydkonflikten i Italien

Konflikten mellem center og periferi, mellem områder, der suger vækst og beskæftigelse til sig, og andre områder, der affolkes og forarmes, er et grundvilkår i alle moderne samfund. For Italiens vedkommende har konflikten været særlig dyb og dramatisk. Modsætningen mellem det ”rige” Nord og det ”fattige” Syd har været indlejret i Italiens historie lige fra samlingen omkring 1860 og frem til dannelsen af den nuværende Lega-M5S-regering i år.

Hvad var årsagerne til forskellene mellem Nord og Syd? Skyldtes sydens underudvikling middelalderlige magtstrukturer? Var syditalienerne en laverestående race? Eller var forskellene oprindelig slet ikke så store, men begyndte først at vokse, da den italienske enhedsstat blev skabt? Skulle staten gå ind og omfordele værdierne, eller var/er omfordeling et håbløst projekt, så længe der ikke er gjort op med mafia og korruption?  Disse spørgsmål har stået centralt i mere end hundrede års diskussioner. Foredraget vil trække nogle lange linjer i problemets udvikling fra 1860 til i dag, og på den baggrund relatere problemet til de konflikter vi ser i dag under den nuværende M5S-Lega-regering (M5S: Femstjernebevægelsen, stiftet af Beppe Grillo).

Bernhard Hagen (f. 1950) er cand. mag. i historie, italiensk og samfundsfag. Universitetscensor og tidligere lektor på Aarhus Katedralskole. Foredragsholder om Italiens historie og politik.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser blot på anfordring gyldigt medlemskort; mens gæster og ikke-medlemmer betaler kr. 100/person. (Måske ville det være en god idé spare de 100 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen – og samtidig få adgang til en række arrangementer hvert år. Se under INDMELDELSE på Dante Sydøsts hjemmeside).

I pausen byder vi som sædvanligt på et glas vin og en hyggelig snak med foredragsholderen og med de øvrige medlemmer.

Dante Sydøsts tovholdere i forbindelse med dette arrangement:

Dagny Pol Køster, [email protected] , 24 44 44 51

Sven Lundberg, [email protected],  29 28 93 11.