Italienske uger – 2015

Italienske uger 2015

Tag til Italien i en uge – og kom hjem hver aften! 8. – 12. juni 2014  &  10 – 14. august 2015  Società Dante Alighieri / IIS fortsætter sucessen med at give alle italiensk-interesserede muligheden for at tage på en uges intensivt ophold i Italien – og alligevel komme hjem hver aften!!
Vi flytter Italien til Århus, hvor vi tilbyder  superintensive uger med kurser, foredrag, mad, film mv, der giver de samme sproglige oplevelser og fordele, som hvis man var på rejse i Italien. Vi har med glæde konstateret den store tilslutning til kurset, hvor deltagerne kommer rejsende fra hele Danmark.Flytningen af Italien til Aarhus vil foregå i samarbejde med én af Italiens bedste og kendteste sprogskoler: Scuola Palazzo Malvisi fra Bagno di Romagna, som vi  i flere år har samarbejdet med. Denne skole, som udelukkende beskæftiger sig med at undervise udlændinge i italiensk, sender nogle af deres faste lærere til Århus i hele den periode, kurset varer. Endvidere underviser Dante’s indfødte lærere på kurset. Vi kan derfor tilbyde de friskeste impulser af både sprog og kultur.Undervisningen vil hele tiden foregå på italiensk, og du vil derfor få både hørt og talt meget mere italiensk end tidligere. De italienske lærere er vant til at udtrykke sig på et meget enkelt, smukt og forståeligt italiensk, og da vores egne lærere også vil være til stede under kurset, vil du altid have muligheden for også at få forklaringer på dansk!I en hel uge beskæftiger du dig kun med italiensk og med Italien – med bl.a. 20 timers intensiv sprogundervisning samt flere foredrag og film. Det giver en maksimal sprogpåvirkning, og så glemmer du ikke fra den ene undervisningsgang til den næste. Sådan repeteres det, du allerede har lært inden og under kurset og talefærdigheden forbedres væsentligt inden sommerens eventuelle ferierejse. Vi har haft den dejlige erfaring, at de fleste kursister på tredjedagen af kurset spontant har sagt, at de nu var begyndt at drømme på italiensk!SPROGUNDERVISNINGEN vil  afhængigt af deltagerantal foregå på 3 – 4 niveauer, og der underinddeles i mindre grupper ved de praktiske øvelser og samtaler. For at sikre et rimeligt udbytte skal man have et beskedent kendskab til italiensk for at deltage. Der er niveauer for deltagere med mindst ca. et års undervisning på aftenskole eller lignende – og op til livslangt stdium og interesse for italiensk. Deltagere med forudsætninger svarende til ca. 1 års undervisning på aftenskole vil komme på niveau 1. Deltagerne på niveau 2 og 3 vil have gået flere sæsoner på aftenskole eller har måske en ældre studenter/HF-eksamen (eller skal forberede sig til en eksamen!) eller har været lidt mere i Italien.Niveau 4 er for deltagere, som har beskæftiget sig meget med italiensk og været meget i Italien, og som uden større besvær kan udtrykke sig rimeligt korrekt på italiensk. Vi vil under alle omstændigheder lave en lille, hurtig sprogtest den første dag, så alle er sikre på at komme på det rigtige niveau. Da lærerne jo er vant til at under¬vise også helt nybegyndere i (og på) italiensk, vil det ikke blive svært at forstå det talte, italienske sprog! Der bliver intet hjemmearbejde, men med støtte i materialer, som vi bl.a. får op fra Italien specielt til dette kursus – korte tekster, video, sange, lege, billeder og meget andet godt – vil vi snakke og lege os gennem mange af de situationer, som man bl.a. som turist kan komme ud for i Italien.Du skal ikke forvente at lære meget nyt, da kursets hovedformål netop er at aktivere det allerede indlærte, passive ordfor¬råd! Men en speciel og vigtig del af det italienske sprog vil der dog blive gjort meget ud af: Kropssprog, gestus og mimik – uden hvilket en italiener ikke kan udtrykke sig. Man siger, at en italiener ikke kan tale, hvis han får hænderne bundet på ryggen!  Vi vil give en “gloseliste” til de mange tegn og fagter, som obligatorisk ledsager det talte sprog.Italiensk mad: Vi vil på skift lave en lettere frokost sammen hver dag, og mens retterne simrer, vil vi fortsætte samtalen på italiensk og måske smage lidt på det store udbud af italienske vine. Det er på ingen måde et decideret madkursus, ofte en pastaret, en salat og noget ost – og alle kan deltage uden nogen forudsætninger (om ikke andet så skære brødet og åbne vinen!) – vi vil kun lave nogle simple og hurtigere retter, hvor vi bruger nødvendigheden af at spise frokost som en god undskyldning for også at lave mad sammen.

Foredragene og filmene er for alle og vil blive brugt som udgangs¬punkt for samtale på holdene. Specielt på niveau 1 vil underviseren være opmærksom på at give en god introduktion inden foredraget/¬filmen med nyttige, centrale gloser og vendinger. Under og efter foredraget/¬filmen kan man stille spørgsmål og senere diskutere videre på de enkelte hold. Emnerne kan bl.a., være om italiensk musik, film, folklore, vine, og give ideer til nye rejsemål.

Se billeder fra sidste års ‘Italienske uger’ : http://spotted.stiften.dk/gallerier/italian-information-service#

Informazioni:

  • Kursussted: Brobjergskolen v/ Musikhuset Århus
  • Lærere: Fra Dante/IIS og Centro di Lingua e Cultura Italiana
  • Kursusplan:

09.00 – 12.00 Sprogundervisning
12.00 – 13.00 Fælles frokost
13.00 – 14.00 Sprogundervisning
14.15 – 15.15 Foredrag/film o.a.

  • Pris: 1.910,- Dækker alle udgifter til undervisning, foredrag, film, undervisningsmaterialer samt udgifter til fælles, lettere frokost (ekskl. drikkevarer, der kan købes til rimelige priser), kaffe & te i pauserne.

TILMELDING: [email protected]