Flere, gode artikler af Gitte Hørning: Dante, Umberto Eco, Poul S.Christiansen

Med glæde og tak bringer vi hermed links til endnu tre meget interessante artikler af Gitte Hørning:

 

Umberto Eco’s bog:  Rosens Navn, set i Dante-perspektiv

 

En analyse af to sange fra Purgatoriet & maleriet Dantes og Beatrices møde:

Purgatoriet & Christiansen-maleri

 

En analyse af: to sange fra Paradiset & maleriet Dante og Beatrice i Paradis:

Paradiset & Christiansen-maleri