Arrivederci – Bonjour et au revoir

Opslag fra den 1. april, dagen hvor alt er tilladt – også grovkornede påfund :-)     :
Arrivederci  – Bonjour  et au revoir

Det er med glæde, at vi efter længere tids forhandlinger i dag kan meddele at  Foreningen Società Dante Alighieri’s fremtid endelig er faldet på plads.

Med den stigende globalisering og ikke mindst presset fra den angloamerikanske kultur har vi fundet det tvingende nødvendigt at foretage en styrkelse af sproget og kulturen i Sydeuropa. De romanske sprog (fransk, spansk, italiensk mv) har mange lighedspunkter: Hvis man kan ét romansk sprog, så kan man også  nemt indlære og også begå sig på et af de andre romanske sprog. Også mht. historie, kultur, gastronomi er der mange fælles træk.

Forskellige løsninger er blevet diskuteret, men den bedste løsning, som på lang sigt vil redde dele af fælles, overlappende kultur og sprog – og som også var det bedste tilbud – er at vores søsterorganisation, Alliance Française, La Présence Française au Danemark helt pr. d.d. overtager Foreningens aktiviteter.

Overtagelsen gælder samtlige afdelinger af Società Dante Alighieri i Danmark.

Società Dante Alighier er et stærk og kostbart, international brand. Overtagelsen har derfor kostet et større, men endnu ikke offentliggjort, beløb.

Ifølge aftalen er der kun tale om, at Alliance Française overtager de sproglige og kulturelle aktiviteter, mens Foreningens formue vil gå til anden side.

Som ovenfor nævnt, så vil ændringen på længere sigt ikke kunne bemærkes, højst som en berigelse af kulturudbuddet: Sproget vil naturligvis blive et andet sprog end italiensk, men stadig nemt forståeligt og der vil selvsagt være en overvægt af mere franskorienterede kulturudbud.

De sprogkurser, som Foreningen Società Dante Alighieri netop har udbudt, vil naturligvis også blive gennemført, blot med mindre ændringer mht. selve sproget. Der er stadig plads til flere deltagere på de to kurser ( læs mere på dette LINK ) og nu  til deltagere, som har mindst ét års forkundskaber i  sproget fransk.

Vi kan også i dag gøre opmærksom, at samarbejdet med Alliance Française, La Présence Française au Danemark  allerede med held blev afprøvet i slutningen af 2015 (se LINK ) – et samarbejde som allerede den gang bestyrkede begge organisationer i, at en form for tættere samarbejde ville være løsningen.

For at fejre overtagelsen, indbyder Alliance Française, La Présence Française au Danemark  med eneret til et foredrag ved Foreningens protektor, HKH prins Henri de Monpezat til et foredrag på dansk: ”Mine rejser til Venedig”. Foredraget vil blive tolket til dansk. Foredraget finder sted i gartnerboligen ved Marselisborg Slot, onsdag den 31. april. kl. 19.00. Indgang ved henvendelse til portvagten ved hovedporten. Husk gyldigt medlemskort. Dress code: Diskret bussines.

Merci et au revoir

Poisson d’Avril

Président

www.alliancefrancaise-aarhus.dk