18. marts Generalforsamling og foredrag om Borgia-familien

 

Kære medlem af Dante Alighieri – Odense!

 

Så er vi ved at være klar med foreningens næste arrangement som finder sted på

Odense Katedralskole den 18.3.2013 kl. 18.30.

 

Arrangementet er 3-delt og består for det første (kl. 18.30) af en Generalforsamling

 

Generalforsamling den 18.3.2013

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab samt forslag til kontingent for det kommende år ( Et letlæseligt regnskab vil foreligge på generalforsamlingen)
  4. indkomne forslag
  5. Kort fælles brainstorming m.h.t. kommende arrangementer
  6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsens sekretær, Erik Mader ønsker ikke genvalg

Den øvrige bestyrelse samt suppleanten er villig til genvalg

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås: John Junge

Som ny suppleant til bestyrelsen foreslås: Andrea Franceschinel

  1. Valg af revisorer (2 personer) samt 1 revisorsuppleant.
  2. Evt.

dernæst (kl. 19.30) vil sognepræst Torben Hangaard fortælle den spændende historie om Borgia-familien.

Aftenen slutter af med et glas vin og – på utallige opfordringer – lidt pasta!

 

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer og koster kr. 75 for ikke-medlemmer.

 

Om Borgia-familien skriver Hangaard bl.a.

 

“Skildringen af familien Borgias storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgiapaven Alexander den 6. og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling helt frem til i dag.

Borgiaerne regerede Rom i renæssancen, som er tiden omkring år 1500, og uden dem ville megen kunsthistorie aldrig være kommet til verden. Interessen for kunst og litteratur er et meget positivt træk hos denne familie, der i tillæg havde en mørk side, som medførte et uendeligt magtstræb uden hensyn til andre – ja, endog uden hensyn til egne familiemedlemmers ve og vel i nogle situationer.

Ledelsen i denne familie bestod af pave Alexander den 6. og han søn Cesare, og den ene var mere brutal end den anden, skønt det kom til udtryk på forskellige måder.

Den smukke datter Lucrezia med det dårlige rygte var i virkeligheden en stakkel, der blev udnyttet af sin fader og sin broder til deres egen fordel for at ende sin tilværelse i en ung alder, men dog med nogle lykkelige år i Ferrara i den sidste levetid.

Borgiaernes storhedstid er således et drama, der stadig kan følges i Rom. Skildringen er spændende som en kriminalhistorie og leverer et indtryk af en meget brutal by i tiden omkring år 1500. Ligeledes gives et indblik i en verden, som er forudsætning for vor egen tilværelse og så forskellig fra vor måde at leve på.”

 

KONTINGENT

Skulle enkelte endnu ikke have betalt kontingent (200 kr pr. person, 300 kr for samboende par og 100 kr for studerende på SU), så kan det ske ved at indbetale det nævnte beløb på:

Bankkonto: Dante Alighieri , Totalbanken, konto 6880 1060424

Husk at angive navn(e) og adresse ved betalingen.

 

Skulle der opstå problemer i forbindelse med betalingen, så kontakt venligst kassereren: Klaus Skagen (tlf. 51563329 eller

e-mail: [email protected])

 

På gensyn den 18.3.

 

Flemming Bolding