GODT NYT: Det Italienske Kulturinstitut i Hellerup, Kbh. bliver alligevel ikke lukket!

SIDSTE NYT:

Det italienske kulturinstitut bliver ikke lukket!

Nedenstående protester og andet poltisk benarbejde har virket. INSTITUTTET BLIVER IKKE LUKKET

TAK til alle, som har hjulpet på hver sin måde!

 

 

 

 

Foreningen  har fra Det Italienske Kulturinstituts Venner modtaget nedenstående underskriftsindsamling mod den påtænkte lukning af Det italienske Kulturinstitut i Hellerup, Kbh.

Det italienske Kulturinstitut er også for Foreningen Società  Dante Alighieri en vigtigt samarbejdspartner, og vi opfordrer derfor alle medlemmerne, samt deres venner, bekendte og alle andre, som interesserer sig for italiensk sprog og kultur, til at deltage i underskriftsindsamlingen.

Nederst i denne mail er der et link videre til formularen, som blot udfyldes og sendes med et enkelt klik.

TAK for hjælp og støtte – der er et stort behov også for din underskrift!

Med venlig hilsen

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

 

Protest mod lukning af Det Italienske Kulturinstitut

Det Italienske udenrigsministerium har indstillet Det Italienske Kulturinstitut til lukning.

Kulturinstituttet i København er en statsejet ejendom, hvorfra instituttet har haft sit virke siden 1958. Det er en uberettiget beslutning i forhold til de bånd, som forbinder Danmark og Italien. Af samme årsag findes ligeledes i Rom Det Danske Institut, som stadfæster en gensidig  videnskabelig og kulturel interesse de to lande imellem med udgangspunkt i den italiensk-danske kulturaftale underskrevet i 1956.

Det kan være svært at forstå begrundelsen bag Udenrigsministeriets beslutning, idet der ikke er tale om at spare kroner og ører. Instituttets egne indtægter dækker 75 % af ministeriets udgifter. Derfor er det en umådelig lille sum, der spares ved lukningen, i forhold til den mangel, det ville være ikke at have et Italiensk Kulturinstitut på dansk jord.

Instituttet er et samlingspunkt både for danskere og for herboende italienere, hvilket ses i det positive fremmøde til de mange kulturarrangementer  Instituttet afholder og i det store antal kursister samt betalende medlemmer, Instituttet har.

Ud over egne arrangementer har Kulturinstituttet et tæt samarbejde med mange store kulturorganisationer. Dette samarbejde er oparbejdet igennem årtier og er et stærkt og synergetisk forhold med universiteter, museer, medier, biografer o.a. Kulturinstituttet er altså en del af et kulturliv, som binder de to lande sammen, og hvor der vil skabes et uudfyldeligt hul, hvis Instituttet lukker. Dette også taget i betragtning af, at Den Italienske Stats Turistbureau (Enit) og Det Italienske Handelskammer (ICE) i Danmark tillige er lukkede.

Instituttet udgør også et vigtigt vindue udadtil for mange institutioner, både lokale og italienske (regioner og kommuner), og kan gennem arrangementer og samarbejder give dem en indgangsvinkel til et nyt land og til et land med en sundt økonomisk marked som Danmark.

Endeligt er der tale om et større område end umiddelbart angivet, da Kulturinstituttet i København udover Danmark også dækker Færøerne og Grønland.

Hjælp os med at protestere mod lukningen af Det Italienske Kulturinstitut i Danmark ved at afgive din underskrift.
Tak for din støtte!

Det Italienske Kulturinstituts Venner


LINK TIL UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN:

 http://www.skrivunder.net/protest_mod_lukning_af_det_italienske_kulturinstitut_i_danmark

(-nederst på siden)