Program efterår 2021

1. Søndag d. 29. august 2021 kl. 11 ved Ribe Kunstmuseum, Sct Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe.

Sensommerudflugt til Ribe Kunstmuseum med udstilling af maleren Wilhelm Marstrand, frokost på Bar Porsborg samt mulighed for besøg på Jacob A. Riis’ nyåbnede museum.
Program:
Kl. 11: Ankomst til Ribe Kunstmuseum i private biler (se under “VIGTIGT” nedenfor), hvor der vil være rundvisning med hovedvægt på Marstrands folkelivs-skildringer – især de italienske. Udstillingen viser ca. 60 af kunstnerens væsentligste værker, hvor forskerne er dykket ned under overfladen af kunstnerens tilsyneladende muntre billedstrøm for at se nærmere på hans blik for bl.a. sociale forhold. Også Marstrands tilhørsforhold til nationalromantikken, hans store rejseaktivitet og kærlighed til Italien fremgår af udstillingen.
Kl. 13: Fælles frokost på Gastro Bar Porsborgs, Torvet 3.
Efter middag: Mulighed for besøg på fotografen Jacob A. Riis’ Museum, Sortebrødregade 1.
PRAKTISK:
Transport: For at holde udgifterne nede kører vi i private biler. Ved tilmelding vil vi bede jer angive, om I enten har brug for transport eller kan tage ekstra passagerer med. Vi vil derefter parre jer efter bedste evne.
Frokost:. Vi sørger for reservering af borde og bestilling af smørrebrød, men vi beder jer hver især betale på stedet for mad og drikke samt aftale evt. vegetarmenu med cafeen. Og husk at medbringe vaccinationsattest eller Corona-pas til cafeen.
Jacob Riis’ Museum: Denne del hører ikke med til det fælles program, da nogle måske vil foretrække at bruge tiden i Ribe på andre ting, f.eks. besøge domkirken med de berømte mosaikker og fresker af Carl-Henning Pedersen.

Pris: 125 kr. for entre og rundvisning på museet. Tilmelding (og betaling) sker via dette link: http://flexbillet.dk/dante-odense/
Sidste frist for tilmelding: Torsdag d. 19. august.
VIGTIGT: Når I tilmelder jer, vil vi bede jer skrive en mail til Solveig ([email protected]), hvoraf det fremgår, om I:
⦁ Kan medtage passagerer i jeres bil (antal)
⦁ Har brug for kørelejlighed (antal)
⦁ Ikke ønsker at spise med på restauranten
Husk at angive jeres navn, adresse og telefonnummer, så vi kan parre jer.

2. Torsdag d. 7. oktober kl. 18:30 I Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Generalforsamling og ”Rom i middelalder og renæssance”
Vi begynder med at afholde årets generalforsamling. Dagsorden udsendes i god tid inden. Bemærk at forslag til emner, man ønsker drøftet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Vær også opmærksom på, at vi af hensyn til generalforsamlingen og aftenens foredrag allerede begynder kl. 18.30.
Generalforsamlingen vil vare fra 18.30-19.30, og foredraget vil begynde kl. 19.30. Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få en god drøftelse om foreningens udvikling.
Efter generalforsamlingen vil Louise Nyholm Kallestrup holde foredraget ”Rom i middelalder og renæssance” og dermed afslutte den fortælling om Rom fra Antikken til fascismen, der udspringer af bogen ”Rom – Evighedernes by”, som hun har skrevet sammen med Jesper Majbom Madsen og Nils Arne Sørensen.
I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især fortællingerne om, at det var her, apostlene Peter og Paulus var begravet. I løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens dobbelte position som verdslig magthaver i Rom og religiøst overhoved for alle kristne. Men gennem hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer, der bl.a. resulterede i pavemagtens ”deportering” til Avignon i små hundrede år.
I 1400-tallet blev Pavestolen genetableret i Rom. Renæssancepaverne spejlede sig i antikkens storhed, og i årtierne omkring 1500 blev der rejst nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Men med den såkaldte modreformation fulgte nye udfordringer for pavemagten, der igen bestilte bygningsværker for at sikre, at kirkens budskab på rette vis blev formidlet til den enkelte, ikke bare i kirkerne, men i hele byrummet.
Louise Nyholm Kallestrup er lektor ved og leder af Center for middelalder- og renæssancestudier på Syddansk Universitet. Hun udgav i 2019 sammen med Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen bogen ”Rom – Evighedernes By” og har i november 2020 udgivet bogen ”Heksejagt” om hekseforfølgelser i Danmark .
Vi slutter aftenen med et glas vin og en bid brød.
Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. Tilmelding (og betaling) sker via dette link: http://flexbillet.dk/dante-odense/
Sidste frist for tilmelding: Mandag d. 4. oktober.

3. Tirsdag d. 9. november kl. 19, Historiens Hus, 5000 Odense C

Skabelsen af Italien og italienerne – strejftog gennem Italiens historie
Vi fortsætter efterårssæsonen med endnu et af de aflyste arrangementer fra foråret. Det er en gammel kending og ven af foreningen, historiker m.m. Bernhard Hagen, der med udgangspunkt i et ”strejftog” gennem landets historie vil fokusere på Italiens samling og tilblivelsen af en italiensk national identitet. En ung nationalstat i en gammel kultur med en højst omskiftelig historie, som det er nødvendigt at kende til for at forstå italienerne.
Bernhard Hagen er cand.mag. i historie, italiensk og samfundsfag samt lektor emeritus fra Aarhus Katedralskole. Han er en stor kender af Italien og har bl.a. beskæftiget sig indgående med det italienske politiske system.
Vi slutter som sædvanligt aftenen med et glas vin og en bid brød.
Pris for medlemmer kr. 50. For ikke-medlemmer 100 kr. Tilmelding (og betaling) sker via dette link: http://flexbillet.dk/dante-odense/ .
Sidste frist for tilmelding: Torsdag d. 4. november.

4. Torsdag d. 9. december 2021, kl. 18:30 i Odense Katedralskoles Kantine

Thomas Harder: Boccacios Dekameron samt den traditionsrige italienske julefrokost.
Thomas Harder gæster Dante Odense d. 9. december 2021 med sit foredrag om Giovanni Boccacios (Firenze, 1313-1375) hovedværk Decameron, et værk som har vakt århundreders forargelse. Thomas Harder har lavet en helt fantastisk nyoversættelse udgivet i 2019 af Hoff&Poulsen. Foredraget vil handle om værket, dets historiske kontekst og forfatter, og derudover vil Thomas Harder komme ind på sit arbejde med oversættelsen. Der vil desuden blive læst op fra nogle af værkets 100 historier om kærlighed og erotik, ære, skam. hævn, forretningsliv, og grove practical jokes blandt konger og dronninger, riddere, munke, nonner, bønder, købmænd og snedige damer i et univers, der spænder fra England til Babylon.
Efter foredraget, der foregår i Solennitetssalen, går vi op i skolens kantine for at indtage den traditionsrige julebuffet. Prisen inkluderer foredrag og buffet.
Pris for medlemmer: 275 kr. Ikke medlemmer betaler 375 kr.
Tilmelding og betaling http://flexbillet.dk/dante-odense/ .
Sidste frist for tilmelding: Onsdag d. 1. december.

Eventuelt ekstra arrangement:
Som de fleste medlemmer ved, har vi i efteråret 2020 haft designeren m.m. Niclas Jacob programsat til at fortælle om italiensk design. Arrangementet blev som bekendt aflyst pga. covid-19, men vi har ikke opgivet at komme til at høre foredraget. Skulle det lykkes, vil vi annoncere det i et ekstra nyhedsbrev.