Onsdag den 25. oktober: Martin Guldberg: “Italiensk Opera”

 HUSK gyldigt medlemskort eller adgangsbillet*

 

Foreningen Società Dante Alighieri inviterer til et foredrag  om italiensk opera på dansk ved Martin Guldberg:

‘BEL CANTO PERIODEN I ITALIENSK OPERA’

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30:

Århus Universitet,

I de “gule bygninger”, i Nordøsthjørnet.

Bygning 1324, lokale 011

Se kort på dette LINK

 

Rossini, Bellini og Donizetti

BEL CANTO PERIODEN I ITALIENSK OPERA

Italien har altid haft en særstilling, når det gælder opera. For det første var det i Italien, at genren blev skabt. For det andet vedblev opera her at være en folkelig genre af stor underholdningsværdi helt op til det 20. århundrede.

I nærværende foredrag dykker vi dybere ned i den såkaldte ”bel canto periode” i italiensk opera, nemlig 1800-tallets første halvdel. Her blev flere af operagenrens standart-værker indenfor såvel komisk som seriøs opera skrevet, og via eksempler vil vi se nærmere på, hvad der er det særligt italienske i bel canto operakomponisternes stil.

Foredraget holdes af Martin Guldberg, der er cand. phil. i musikvidenskab og studielektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Martin er tillige klassisk sanger og har skrevet tekst og musik til en række musikdramatiske forestillinger for børn.

Martin Guldberg er cand. phil. i musikvidenskab og herudover konservatorietuddannet klassisk sanger og sangpædagog. Han var fra 1999-2009 leder på Den Ny Opera, hvor han dels medvirkede som sanger i en række opsætninger, dels skrev en række musikdramatiske forestillinger for børn. Martin Guldberg er studielektor på Afdeling for Musikvidenskab, Aarhus Universitet, og han er tillige stadig aktiv som sanger.

Medlemmerne af Foreningen Società Dante Alighieri har gratis adgang og skal ikke forhåndstilmelde sig, men foreviser på blot på anfordring gyldigt medlemskort; mens ikke-medlemmer og gæster betaler kr. 100/person.
* Gæster og ikke-medlemmer skal tilmelde sig foredraget ved at købe adgangsbillet via dette LINK

(Måske ville det være en god idé spare de 100 kroner og i stedet at melde sig ind i foreningen, og samtidig få adgang til 10-15 arrangementer). 

.

Efter foredraget bydes som vanligt på et glas vin og en hyggelig snak med Martin Guldberg og med de øvrige medlemmer.