Bestyrelsen

På Foreningens generalforsamling blev der valgt ny bestyrelse:

Società Dante Alighieri/Odense  (adresser m.v.)

Bestyrelse 2019:

Formand

Erik Mader, Helgavej 15, 5230 Odense M

Tlf. 5369 8031

Mail: erik.mader15@gmail.com

 

Næstformand

Ole Hansen, Sømarksvej 18, 5471 Søndersø

Tlf. 2012 2052

Mail: ole.thoma@gmail.com

 

Kasserer

Mogens Riis Laubjerg, Rødbyvej 3, 5700 Svendborg

Tlf.28112912

Mail: mrlaubjerg@icloud.com

 

Sekretær

Solveig Bennike, Grønningen 9, 5230 Odense M

Tlf.31257225

Mail: bennikesolveig@gmail.com

 

Karen Søvsø, Pilebakken 5, 5260 Odense S

Tlf.29990900

Mail: karen@sovso.dk

 

Ingelise Villadsen, Hannerupgårdsvej 60, 5230 Odense M

Tlf.40843488

Mail: Villadsen.ingelise@gmail.com

 

Kirsten Hjernø, Kornvænget 6, 5471 Søndersø

Tlf. 29202677

Mail: hjernoe@saknet.dk