Fornyelse af medlemskab (for nuværende medlemmer)

Hvis du allerede er medlem:

Medlemskabet er løbende 12 måneder fra indmeldelsesdato og følger altså ikke kalenderåret

Kort før de 12 måneder er udløbet, så udsender Flexbillet automatisk en betalingsanmodning med et link direkte til fornyelsen. Det er vigtigt, at man følger det  link, som er i den tilsendte mail, og som knytter an til det personlige medlemsnummer.

Man skal altså intet foretage sig, før man modtager mail med anmodning om fornyelsen af medlemskabet for de næste 12 måneder.

Udløbsdato for medlemskabet fremgår af medlemskortet. Man skal altid kunne fremvise gyldigt medlemskort.

Kun helt nye medlemmer, skal melde sig ind via linket på hjemmesiden under den relevante afdeling, under:  “INDMELDELSE” – mens eksisterende medlemmer, skal bruge linket i den tilsendte mail fra Flexbillet. Hvis man ikke bruger linket og  sit gamle medlemsnummer, så går det skævt, og man vil med det gamle medlemsnummer så fortsat modtage betalingsanmodninger!

NB: Såfremt der er ændringer i ‘Medlemsstatus’ (Enkeltmedlem, Samboende Par, Studentermedlem eller NY e-mail, adresse), så skal man inden betaling kontakte Foreningen via e-mail: mail@dante-alighieri og oplyse afdeling, navn(e), adresser samt tidligere og kommende medlemsstatus. Foreningen retter så status og  sender mail tilbage med bekræftelse for ændring,  og først da kan man komme til korrekt fornyelse af medlemskabet. Såfremt medlemskabet –  mod Foreningens håb – ikke skulle ønskes fornyet, så kontakt også Foreningen via mail for at undgå yderligere rykkere og risiko for besøg af store mænd med totoveringer og rygmærker.

Når medlemskabet er fornyet og betalt via Flexbillet, så tilsendes straks via e-mail et nyt, personligt  medlemskort med medlemsnummer, som skal bruges ved kommende betalingsarrangementer og i øvrigt fremvises på anfordring ved andre arrangementer. Klip kortet ud og gem det.

NB: Når man begynder at få mails om fornyelse, så sparer man intet ved at vente fx nogle måneder med at forny medlemskabet: Betalingen og dermed fornyelsen gælder automatisk fra udløbet af nuværende medlemsperiode.

Når meddelelse om fornyelse modtages, og såfrem medlemskabet ikke ønskes fornyet, så vær venlig at kontakte foreningen og bed om at blive udmeldt: Så undgår du senere rykkerskrivelser.

I den mail, som der kommer fra Flexbillet, er opgivet to kontakt-adresser:

Kontakt Flexbillet ved tekniske problemer – og  kontakt Foreningen  kun ved ændringer i medlemsstatus/medlemskab.