Dante Sydøst forår 2024

Med dette nyhedsbrev ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at præsentere et spændende halvårsprogram for medlemmer og intereserede. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Første arrangement finder sted allerede 8. januar. I forbindelse med foredraget afholder vi også en lille nytårskur. Tilmelding er nødvendig både for medlemmer og gæster af hensyn til den udvidede servering. Brug venligst dette LINK.

Foredrag:Gisella Paccoi og Massimo Scudo: SPQR – de er skøre de romere… men måske også danskerne.8. januar 2024, kl. 19-21, Seest sognegård. Kirketoft 2, Kolding.

Sjove og  hverdagsaktuelle kulturforskelle mellem Danmark og Italien, herunder italiensk gestik og mimik.

‘Selvom lette og hyppige rejser og udvekslinger gradvist fører til såkaldt “globalisering”, bevarer hver nation stadig nogle ejendommelige aspekter af sin egen kultur. Disse elementer kan bemærkes ses “med undrende øjne” af mennesker, der tilhører andre kulturer, og som har andre traditioner.

Danskere lader deres børn sove udendørs, i barnevogne, selvom der er sne udenfor – utænkeligt i Italien; italienere gestikulerer med en mimik, som om de havde et epileptisk anfald.

Dette er blot de to første eksempler på en lang liste; vi taler sammen (på en blanding af italiensk og dansk) om forskellene og demonstrerer nogle af de mest kendte fagter’.

Gisella Paccoi er forfatter, journalist, underviser, redaktør. Blandt mange andre udgivelser har hun i samarbejde med Massimo Scudo udgivet ’49 esperienze da fare in Italia per capire gli italiani’.

Se https://www.gisellapaccoi.com/da/

Foredrag og generalforsamling:Giulia Pierucci: Mad, tro, og kultur.27. februar, Vejle Bibliotek, kl. 18:30 – 21, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle.

Blandt de mange måder mennesker udtrykker sig på i de forskellige kulturer, har mad, sprog, kunst og religion en særlig betydning og har haft en fælles udvikling. Et foredrag hvor disse tiltrækkende aspekter bliver introduceret og udforsket med fokus på de meste humoristiske og særlige eksempler fra både sprog og kunstværker.

Foredrag:Alberte Bovè Rud: Personlighedsdrevet politik i Italien: Om enkelte politikeres evne til at suge rampelys til sig.25. april. Fredericia. Sted meddeles senere.

I dette foredrag fortæller Alberte Bové Rud, ph.d.-stipendiat ved Dansk Institut for Internationale Studier og Idéhistorie ved Aarhus Universitet, om hvordan visse italienske politikere bliver hovedpersoner og stjæler den politiske agenda. Fænomenet belyses i en historisk ramme og studeres i en samtidig kontekst, hvor politikernes konkrete iscenesættelse vil blive præsenteret.

Med en idéhistorisk tilgang undersøger hun Matteo Salvinis, Silvio Berlusconis og Benito Mussolinis folkelige appel. Og nu senest Georgia Melonis.

Foredrag:Martin Guldberg:ITALIENSK OPERA fra Rossini til Puccini. Kolding: Der fastlægges en dato i maj. Endelig tid og sted meddeles senere.

Operagenren blev skabt i Italien omkring år 1600, og italienerne synes at have haft en særlig kærlighed for denne form for musikteater lige siden. I nærværende foredrag belyses genrens opståen, italiensk opera i 1800-tallet, hvor Rossini, Donizetti og Bellini i 1. halvdel prægede den såkaldte ”bel canto” periode, mens komponister som Verdi og Puccini i 2. halvdel af 1800-tallet gav nye bud på genrens musikalske og dramatiske virkemidler.

Tovholdere ved nytårskur og foredrag 8. januar:

Bente Grønfeldt, [email protected]

Birgitte Zeidler, [email protected]

Deltagelse er er gratis for Dantes medlemmer. Medlemmer må gerne dele budskabet med interesserede. Vi modtager gerne gæster. Tilmelding er denne gang nødvendig for alle af hensyn til servering.

Priser:

Pris for gæster/ikke-medlemmer 100 kr. Beløbet refunderes, hvis man melder sig ind i Dante Sydøst. Billetter kan købes via event.it på dette LINK eller ved overføre beløbet til Danske Bank (Reg.nr. 9570, Konto nr. 12122896). Foreningen modtager ikke betalinger via private Mobilepay-konti.

Medlemskab for enkeltpersoner kr. 200 pr. årMedlemskab samboende par kr. 375 pr. årMedlemskab for studerende på SU kr. 100 pr. år

Sådan melder man sig ind: Gå til medlemssiden hos event.it via dette LINK.

Følg gerne foreningen på Facebook og Instagram og del budskabet med andre interesserede.