Den italienske sprogskole i Aarhus, foråret 2017

Kære tidligere og nuværende Italienskkursister.

Midt i rimfrost og kulde kan man drømme sig til Italien og til foråret italienskkurser i Aarhus.

NB: Ved overtegning, kontakt mail@dante-alighieri.dk  – nye kurser kan oprettes efter behov.

 

Italienske uger 2017: Hurtig tilmelding tilrådes

Der er nu åbnet for tilmelding til de efterspurgte, italienske uger.

Mulighed for kun at betales DEPOSITUM og så betale restbeløbet lidt før kursusstart.

Læs meget mere om de efterspurgte italienske uger på dette LINK

* * * * * * * *

 

Rendyrkede grammatikkurser:  Tilmelding via dette LINK

Ib Larsen mangeårig underviser i italiensk sprog, grammatik, tolk mv

Basis-grammatik for alle.

For alle som har svært også ved den danske grammatik. Vil du til at begynde at lære et fremmedsprog, eller er du allerede i gang med et sprogkursus og har svært at forstå den

almindelige danske grammatik?  Så er dette kursus noget for dig, uanset hvilket fremmedsprog du vil lære.

En indføring i de meste almindelige og grundlæggende begreber: Grundled, subjekt, verbum, udsagnsord, akkusativ, genstandsled osv. – og lettere analyser af danske sætninger og med

henvisning til de mest almindelige fremmedsprog.

Søndag den 5. marts kl. 10-13

 

Italiensk grammatik: Ingen konversation – kun grammatik!

Vi tilbyder intensive 3-timers kurser, hvor vi kun fokuserer på grammatik, på forklaringer og med mange øvelser. Uanset niveau, så er ingen spørgsmål for dumme her! Der er afsat tid til

individuelle spørgsmål fra kursisterne.

1) Italiensk grammatik for næsten begyndere

Indføring i – og repetition af – den mest grundlæggende grammatik fra de første 1-2 år på aftenskolen.

Navneordenes og tillægsordenes bøjning. Verber/udsagnsord i nutid, passato prossimo, refleksiver, imperfektum.

Lørdag den 4. marts kl. 9-12

2) Italiensk grammatik for øvede

Indføring i – og repetition af – grammatik fra de første 3-5 år på aftenskolen.

Valget mellem fortiderne, forholdsord, fremtid og konjunktiv nutid

Lørdag den 4. marts kl. 13-16

3) Italiensk grammatik for viderekomme.

Repetition af grammatikken fra 5.- 7. år på aftenskolen. Condizionale, præpositioner, konjunktiv fortid

Lørdag den 11. marts kl. 9-12

4) Italiensk grammatik for ’nørder’.

Repetition/introduktion til de mere udfordrende konstruktioner: Betingelses-konstruktioner ( “hvisså-sætninger”), fortidsfremtid, fremtidsfortid, indirekte tale, samt spørgsmål fra deltagere.

Lørdag den 11. marts kl. 13-16

 

__________________________________________________________________

 

Kursus hos Società Dante Alighieri, Torsdage 19-21

Niveau 3

Vi begynder  på Passaparola 2.

Torsdage 19.00 – 20.50. Skovvangsskolen

Pris for de resterende 10 gange à 2 timer  kun kr. 800,-

Tilmelding: Via dette LINK

Hvis problemer med indtegning, så send mail til:  mail@dante-alighieri.dk   

_____________________________________________________________

Italienskkurser hos ÆOF, kurser i dagtimerne via dette LINK

Let øvede (1-2 år på aftenskole) : Mandage 09.00-10.20

Nye kurser starter januar 2017

Italiensk for mere øvede (2-3 år på aftenskole): Tirsdage 9.30 – 10.50

Nye kurser starter januar 2017

Italiensk for øvede (4- .. år .. på aftenskole): Tirsdage 11.00-12.20

Nye kurser starter januar 2017

 

Italiensk sprogcoaching

Eneundervisning eller meget små hold: Har du brug for at forbedre din udtale, få styr på noget mere af  grammatiken eller forbedre talefærdigheden generelt, så er ene-undervisning den mest effektive løsning: På få timer kan du gøre store fremskridt. Undervisningen tilrettelægges efter kursistens behov og udgangspunkt.

Specielle kurser: Handelssprog eller andet.

Kontakt mail@dante-alighieri.dk 

Priser kr. 300/time (60 minutter), to sammenhængende timer kr 500,-

 

Italiensk samtale hos FO – overtegnet – nye kurser fra medio januar ’17

Conversazione e grammatica, onsdage 18-20

Samtale og grammatik: Vi læser drejebogen til filmen ”Mine aftener i Paradis”, og ser relevante uddrag af filmen. Til hver gang er der også en lille oversættelses-øvelse dansk – Italiensk, så vi får repeteret grammatikken.

12 gange á 2 timer, Onsdage , 18-20

Send mail til mail@dante-alighieri.dk for nærmere info/tilmelding.

 

Grammatikkurser – rendyrket grammatik!

Søndag den 27. november  2016: 2 x 3-timers moduler med grammatik for viderekomne

Undervisningssted: 8000 Århus C

Man kan vælge, om man ønsker ét eller begge moduler. Pris for ét modul kr 200 kr, begge moduler kr 300,-

Modul I, kl. 9-12. : Repetition af konjuktiv og condizionalis, samt spm. fra deltagerne

Modul II, kl. 13-16: Repetition/introduktion til de mere udfordrende konstruktioner: Betingelses-konstruktioner ( “hvis-så-sætninger”), fortidsfremtid, fremtidsfortid, indirekte tale, samt spørgsmål fra deltagere.

For begge moduler gælder: Ingen spørgsmål er for dumme – kom frit frem med alle de spørgsmål, som du har gået og søgt en god forklaring på!

Tilmelding via dette LINK

 

Udgivet i Aarhus nyt, Forside - Nyt fra Dante